Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Information om studien ”Återgång till spel efter korsbandsoperation”

Forskare vid Karolinska Institutet, Örebro Universitet, Folksam och Svenska Korsbandsregistret kommer att utföra en registerstudie om främre korsbandsskador och operationer hos licenserade idrottare i 6 idrotter, bland annat innebandyspelare i Svenska Innebandyförbundet.

Genom vår deltagande är förhoppningen med studien att se hur återgång till spel efter främre korsbandsoperation ser ut i Sverige inom innebandyn.

Studien har två specifika målsättningar;
a) att undersöka förekomsten av främre korsbandsskador och främre korsbandsoperationer samt
b) att undersöka hur återgången till spel ser ut.

Studien utförs som en registerstudie där tre olika nationella register samkörs för att besvara frågeställningen.

Svenska Innebandyförbundets register samkörs mot två andra register:
1) Svenska Korsbandsregistret, för att få information om främre korsbandsoperationer;
2) Registerutdrag från Folksams idrottsdatabas gällande akuta skador för att få information om samtliga skador hos licensierade idrottare.

Studien tittar tillbaka i tiden under perioden 2005 och 2018.

När samtliga register har samkörts kommer ansvariga forskare arbeta med kodat data där personnummer är borttaget. Därför kommer inga resultat att kunna identifiera enskilda klubbar eller enskilda spelare. All redovisning kommer att ske på gruppnivå. Resultaten av studien kommer att redovisas i vetenskapliga rapporter, konferenser och Svenska Innebandyförbundets hemsida.
Studien är godkänd av Etiska prövningsnämnden (Dnr 2019-04011).

Om en licenserad spelare inte vill medverka i studien dvs. man inte vill att personnummer som finns registrerad hos Innebandyförbundet används, ska man informera studiens doktorand Daniel Castellanos (daniel.castellanos@oru.se). Man kan när som helst, även efter en påbörjad studie, avbryta sitt deltagande utan att du behöver ange något skäl.

Vid frågor kontakta;
Daniel Castellanos, doktorand på Örebro Universitet, daniel.castellanos@oru.se
Taru Tervo, forskningssamordnare, Innebandyns kompetenscentrum, taru.tervo@umu.se, tel. 090-786 92 94
Anders Stålman (ansvarig forskare), PhD, överläkare, Centrum för Idrottskadeforskning och Utbildning (CIFU), Karolinska Institutet, anders.stalman@ki.se

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-11-19, kl 14:54