Innebandy+ text med bildbakgrund

Vill din förening satsa på innebandy för äldre? 

En del i Svensk Innebandys utvecklingsarbete är att vi vill nå människor som vi idag har svårt att nå med vår traditionella innebandy. Vi har därför startat Innebandy+ för att fler äldre personer ska hitta till våra innebandyföreningar.

Just nu är det ca 20 föreningar som erbjuder verksamhet för målgruppen äldre och under 2023 genomför Svenska Innebandyförbundet i samverkan med Umeå Universitet en studie på målgruppen för att lära oss mer.

Kom igång och få ekonomiskt stöd

Vart vänder vi oss för att komma igång med Innebandy+?
Ta kontakt med ert distriktsförbund för hjälp att komma igång, ta även del av den här broschyren med massa tips och inspiration.
Finns det idrottsmedel att söka för Innebandy+?

Det finns just nu inte ett ekonomiskt stöd att söka för denna målgrupp. En kartläggning gjord av de föreningar som har innebandy för äldre berättar däremot att kostnaderna för gruppen är väldigt små och att just sökbara medel inte har varit det viktigaste för att deras satsning skulle bli lyckad. 

Hör Sirius Innebandy berätta om sin verksamhet för äldre

Digitalt material - Kom igång med Innebandy +
Bjud in deltagare med denna folder
Kom i kontakt med föreningar som har Innebandy+

Kontakt

Inez Rehn

Inkluderingsansvarig

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS