Ta kontakt med Idrottsombudsmannen för frågor eller anmälan
Gör en anonym anmälan till Idrottsombudsmannen

Här har vi samlat information, material och kontaktuppgifter som kan hjälpa dig och din förening att skapa en tryggare innebandymiljö, hantera ärenden samt hitta stöd och hjälp åt någon som blivit utsatt. 

Kontaktvägar för trygghetsfrågor

Enskilda personer: Har du en koppling till en förening ska du i första hand vända dig till en ledare, någon i styrelsen eller annan person du har förtroende för i föreningen. Om du upplever att du inte får det stöd du behöver kan du vända dig till det distriktsförbund som föreningen tillhör. Kontaktuppgifter till distriktsförbundet finner du på deras hemsida. Svenska Innebandyförbundet finns tillgängliga om det krävs ytterligare stöttning, likaså Riksidrottsförbundets Idrottsombudsman.

Förening: Om er förening behöver stöd i ert trygghetsarbete eller i särskilda ärenden ska ni vända er till ert distriktsförbund eller RF-SISU.

Distriktsförbund: Om distriktsförbund önskar stöttning i sitt trygghetsarbete eller behöver hjälp med hantering av ett särskilt ärende kan de vända sig till RF-SISU och/eller Svenska Innebandyförbundet.

Kontaktpersoner på Svenska Innebandyförbundet:
Linda Noppa, förbundsjurist: linda.noppa@innebandy.se
Josefine Sinclair, föreningsutvecklingsansvarig: josefine.sinclair@innebandy.se.

Ta del av ytterligare, information, kontaktuppgifter, hjälp och stöd att med mera i den mörkblåa rutan. Riktlinjer, policys och vägledning för idrottsrörelsen finner du längst ner på den här sidan.

Mer om Trygg innebandy

Barnens spelregler

RF och Bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

Ta del av materialet här.

Barnkonventionen och idrott

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag vilken innebär att vi i Sverige är skyldiga att följa den, detta innefattar givetvis idrottsrörelsen.

Läs mer om barnkonventionen och föreningsidrott här.

Bris - för barn, ungdomar och idrottsledare

För dig under 18 år: Om du som är under 18 år behöver stöd kan du vända dig till Bris. Här kan du få prata med en kurator som är utbildad i och van vid att prata om känslor, tankar och hur en har det. Det finns flera sätt att få kontakt med en Briskurator. Välj det sätt som känns bäst för just dig. Bris har alltid öppet - även på natten.

Stödlinje för barn och ungdomar: 116 11
Här hittar du fler sätt att få kontakt med bris

För dig som är idrottsledare: Till Bris stödlinje för idrottsledare kan du som ledare/tränare vända dig för att få stöd, vägledning och svar på frågor. Linjen besvaras av kuratorer som kan hjälpa dig med allt från allvarliga situationer till mer vardagliga dilemman.

Stödlinje för idrottsledare: 077-44 000 42

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Hit kan du vända dig anonymt och kostnadsfritt för att få stöd eller ställa frågor om du utsatts för, bevittnat eller är anhörig till någon som utsatts för brott. Ingen polisanmälan krävs för att få stöd av brottsofferjouren och de har även avgett tystnadslöfte.

Vid frågor kontakta Brottsofferjourens nationella telefoncentral:
116 006 eller chatta med dem på deras hemsida.

Hitta din lokala brottsofferjour här.

Friends stöd och råd

Du som barn och ungdom kan kontakta Friends med alla dina frågor som handlar om mobbning, ensamhet, rasism, skolans ansvar med mera. Du kan kontakta Friends genom telefon, mejl eller formulär. 

Här kan du som barn eller ungdom komma i kontakt med Friends

Du som är förälder eller vårdnadshavare och har barn i förskola, skola eller i föreningslivet kan få stöd och råd av Friends. Är du orolig för att ditt barn är utsatt eller utsätter andra? Eller kanske misstänker du att ett barn i din närhet far illa. 

Om du arbetar med barn och unga, i förskolan, i skolan eller i föreningslivet kan du också höra av dig till Friends. Ställ dina frågor om främjande, förebyggande och åtgärdande insatser kring mobbning och trakasserier.

Här kan du som förälder, vårdnadshavare eller som arbetar med barn och unga komma i kontakt med Friends

Ta även del av kunskap och stöd för idrottsledare

Idrottsombudsmannen (Riksidrottsförbundet)

Under 2018 öppnade RF funktionen Idrottsombudsman. Idrottsombudsmannens uppgift är att

- ta emot ärenden, ge råd och vägledning
- utreda ärenden som innehåller misstänkta förseelser enligt kap 14 RF:s stadgar (om bestraffning)
- hantera ärenden med stöd av interna sakkunniga, till exempel jurist eller expert på barn- och ungdomsidrott
- hantera ärendelogg i visselblåsartjänsten.

Kontakt:
08-627 40 10
idrottsombudsmannen@rf.se

Läs mer om Idrottsombudsmannen och hur Riksidrottsförbundet kan bistå här.

Olika typer av brott

På polisens hemsida kan du läsa om olika typer av brott, hur du som utsatt eller som vill hjälpa en utsatt kan gå tillväga för att anmäla, säkra eventuella bevis samt få stöd och hjälp.

Läs om olika typer av brott här https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/

Ordlista för trygg idrott
Riksidrottsförbundet har på sin trygghetswebb tagit fram en ordlista. Ordlistan är en hjälp i att förstå ord och begrepp inom området trygg och inkluderande idrott. Ordlistan kan också vara till hjälp för att särskilja olika ord och begrepp.

Kolla in ordlistan här
Orosanmälan

Personer som jobbar inom hälsa och sjukvård, skola samt socialtjänsten är skyldiga att anmäla vid misstanke eller vetskap om att ett barn eller ungdom far illa. Uppdragstagare inom en idrottsförening, exempelvis förtroendevald, ledare eller tränare, har ingen skyldighet att anmäla men bör anmäla vid misstanke eller vetskap om att något barn eller ungdom är i behov av stöd och skydd.

Här hittar du information och vägledning angående orosanmälan.

Psykisk hälsa och ohälsa

Folkhälsomyndigheten  

Folkhälsomyndigheten har en hemsida där du kan lära dig mer om psykisk hälsa och ohälsa, att hantera livets upp- och nedgångar, vad som påverkar hur du mår psykiskt, vad du kan göra för att må bättre och för att stötta andra. Det finns även en hemsida för dig som är ung vuxen.

Folkhälsomyndigetens hemsida Din psykiska hälsa

Folkhälsomyndigetens hemsida Din psykiska hälsa för dig som ung vuxen

Suicide Zero

Vår samarbetspartner Suicide Zero arbetar för att minska antalet självmord och erbjuder mängder av hjälpmedel för dig om mår dålig, har en närstående som mår dåligt och för att förebygga psykisk ohälsa och självmord i samhället. Här på vår hemsida har vi sammanställt många av deras olika hjälpmedel.

Suicide Zero - material, verktyg, utbildningar, tips och fakta 

Registerutdrag

Att begära utdrag i belastningsregistret är en del i idrottsrörelsens gemensamma arbete att skapa en tryggare idrottsmiljö för våra barn och unga. Denna åtgärd ses som en förebyggande insats där syftet är att minimera antalet förövare som exempelvis begått grova sexualbrott att söka sig till idrottsrörelsen samt fånga upp de som söker sig till oss ändå vilket ger oss möjligheten att avstå från att ge dessa individer uppdrag inom vår verksamhet.

Här kan ni läsa allt om vad som gäller kring registerutdrag inom Svensk Innebandy.

Riktlinjer för hantering av utdrag ur belastningsregistret

Riksidrottsmötet 2019 beslutade att föreningar och specialförbund från 1 januari 2020 ska begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller får uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn.

Läs mer här.

Riksidrottsförbundets trygghetswebb

RF har nyligen lanserat en helt ny webbplats som handlar om att skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer. Här hittar ni massor av material, ny kunskap och inspiration till ert trygghetsarbete. Ni kan använda webben som en kunskaps/informationskälla men det finns också konkreta saker att jobba med eller träna på inne på webbplatsen, exempelvis vid styrelsemöten eller ledarträffar.

Här hittar ni den nya webben för Trygga och inkluderande idrottsmiljöer. 

Schysst innebandy

Svensk Innebandys partner Pantamera tycker, precis som vi, att det är superviktigt att alla som vill vara en del av innebandy kan känna sig trygga i sin verksamhet.

Ett bra hallklimat är en av förutsättningarna för att vi ska trivas och ha kul tillsammans när vi spelar innebandy, gör aktiviteter med laget eller vistas i idrottshallar. Därför har Pantamera tillsammans med Svensk Innebandy, aktiva inom idrotten och stiftelsen Friends tagit fram ett material som syftar till att inspirera föreningarna i sitt arbete för en schysstare idrottsmiljö.

Läs mer här.

Trygg på nätet

Här har vi samlat några hjälpmedel för barn och vuxna med koppling till internet


Rädda Barnens #nätsmart: I #nätsmart hittar du tips och råd om hur du kan prata med barn om sexuella övergrepp på nätet. Läs om hur du som vuxen kan bidra till att barnen blir trygga på nätet.
Ta del av #nätsmart här. 

Safe Selfie: Safe selfie är en plattform om utsatthet online med ofrivillig bild- och filmspridning på internet.
Ta del av Safe Selfie här.

Ditt ECPAT: Ditt ECPAT är en plats för alla under 18 år. Här kan du få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL. Vi kan också hjälpa dig ta ner nakenbilder som har spridits. 
Ta del av Ditt ECPAT här.

Friends kunskapsbank:
Vad är nätmobbning?
Vad kan jag göra om jag blir mobbad på nätet?
Att anmäla nätmobbning
Så pratar du om nätet (vuxna/anhöriga)

Visselblåsartjänst (Riksidrottsförbundet)

I november 2018 öppnade RF:s visselblåsartjänst. Syftet är göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

Läs mer om RF:s visselblåsartjänst eller skicka in ditt meddelande.

Schysst Innebandy

Tillsammans med vår huvudpartner PANTAMERA har vi tagit fram ett inspirerande arbetsmaterial för schysst innebandy. Materialet är uppdelat i tre kapitel, Det schyssta lagetSchysst match och Schysst förebild som var för sig ger er enkla verktyg att jobba med tryggare och schysstaler klimat i er förening, i era lag och för era domare.

Schysst Innebandys hemsida kan ni ta del av alla tre kapitel digitalt, inklusive extramaterial. Ni kan även beställa hem materialet som fysiska foldrar för att dela ut till era olika lag eller träningsgrupper.
Skärmbild (531)
Pantamera Det Schyssta Laget
Skärmbild (532)
Pantamera Schysst Match
Skärmbild (284)
Pantamera Schysst Förebild

Motverka sexuella övergrepp

Den här utbildningen riktar sig till organisationsledare och tränare inom idrottsrörelsen. Den utgår från webbutbildningen motverkasexuellaovergrepp.se. Under utbildningen diskuteras hur ni kan förebygga, upptäcka och hantera sexuella övergrepp.

Innehåll

  • Vad är sexuella övergrepp?
  • Hur agerar jag om någon öppnar sig för mig?
  • Hur kan vi förebygga att sexuella övergrepp sker?
  • Hur hanterar föreningen en eventuell situation?
  • Vilket stöd kan en få som förening, ledare, utövare, närstående?

Tidsåtgång
Ca 3 timmar

Målgrupp
Organisationsledare och tränare

En digital utbildning av RF-SISU Västra Götaland. Ta del av det tillhörande arbetsmaterial Hantera sexuella övergrepp här.

Utbildning Motverka Sexuella Övergrepp
Motverka sexuella övergrepp (RF-SISU)

Friends Aid Kit - En förbandsväska för in- och utsidan

Inom kort kommer Friends med en helt ny typ av förstahjälpen-väska. Väskan innehåller både första förband och handledning, övningar och tips för att skapa en trygg idrott för barn och unga.

Används av idrottsledare och föreningar som ett konkret hjälpmedel för att arbeta med trygghet och trivsel. Kan anpassas till alla idrotter och idrottsgrupper.

Läs mer och förbeställ här

Friends Aid Kit Vaskan 768X512
Skärmbild (496)
Organisera en trygg idrottsförening (FRIENDS)
Skärmbild (494)
Trygga idrottsledare (FRIENDS)

”Inte kul, men det får man tåla”

I mars 2022 publicerades Friends idrottsrapport som är en Novusundersökning där 1028 barn och unga som är med i idrottsföreningar intervjuades om hur de upplever idrotten
i frågor om trygghet, trivsel, kränkningar och mobbning.

I rapporten presenteras citat och statistik utifrån barn och ungas svar på frågor om de blivit utsatta för kränkningar och/eller mobbning utav annat barn eller vuxen inom idrotten.

Idrottsrapport Omslag
Ta del av rapporten här
Skapa trygga idrottsmiljöer
Barnkonventionen och föreningsidrotten - Handbok
RFs policy mot sexuella övergrepp inom idrotten
Mall för krishanteringsplan

Ansvarig gör trygg innebandy

Josefine Sinclair

Ansvarig för föreningsutveckling och trygg innebandy

Linda Noppa

Förbundsjurist

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS