Ansökan om utbildningssubvention är öppen
Från och med 1:a april 2024 gäller nya subventioner!

Utbildning och utveckling går hand i hand

Utbildning, kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte är en viktig del i utvecklingen av vår idrott och verksamhet. Svensk Innebandy erbjuder utbildningar för ledare, tränare, matchledare, domare och organisationsledare.

Följande utbildningar finns:

Ledare och tränare

 • Grundutbildning- Barn och ungdom/Junior och senior 
 • Steg 1 Grön, Blå, Röd & Svart
 • Steg 2 Röd
 • Målvakt Röd & Svart
 • Licensfortbildning - Knäkontroll, Innebandyfys, Träningsplanering & Lekens betydelse

Matchledare och domare

 • Matchledare
 • Ungdomsdomare
 • Distriktsdomare 1
 • Distriktsdomare 2

Organisationsledare

 • Vår Förening Vill (verktyg för föreningsutveckling)
 • Grundutbildning Organisationsledare
 • Fifty/Fifty
Läs mer om våra utbildningar här

Många av våra utbildningar subventioneras

På IdrottOnline kan föreningar söka subvention för en stor del av Svensk Innebandys utbildningar. Här har ni subventionerna som gäller från 8/11-23 till 16/12-24.

Följande utbildningar subventioneras med Projektstöd IF 2023:

 • Grundutbildning barn och ungdom/junior och senior
 • Steg 1 Grön, Blå, Röd och Svart
 • Licensfortbildning - Knäkontroll, Lekensbetydelse, Innebandyfys, Träningsplanering
 • Målvakt Röd och Svart
 • Matchledare
 • Ungdomsdomare
 • Vår Förening Vill
 • Grundutbildning Organisationsledare

Regler och viktiga datum kring ansökan om utbildningssubvention:

 • Ansökan stänger den 16/12–2024 eller när pengarna är slut.
 • Ansökan görs på IdrottOnline i idrottsmedelapplikationen.
 • Vid skapande av ansökan väljs Idrottsmedel via Svenska Innebandyförbundet -> Projektstöd IF -> Ledar- & domarutbildning 2024.
 • Ansökan måste skickas in inom 60 dagar från och med det datum som står på fakturan/fakturorna.
 • Vid ansökan om fler än ett utbildningstillfälle inom närliggande tidsperiod vänligen gör en ansökan för samtliga och inte en ansökan per utbildningstillfälle (inom ramen för 60-dargarsregeln).
 • Subvention betalas ut i samband med godkännande av återrapport som fylls i och skickas in efter ansökan godkänts.  
 • Inga föreningar är garanterade subvention men alla har möjligheten att söka så länge pengarna räcker. 
 • Om föreningar blir utan subvention på grund av att pengarna tagit slut kommer de att informeras om vad som gäller. 
Så här söker du utbildningssubvention
Så här återrapporterar du din ansökan
Dessa subventioner gäller till och med 16/12 2024
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS