Tränare Med Tavla Och Block.Png

Vilken av de sex nivåerna i SIU-modellen ska du vara tränare på?

När unga människor växer, utvecklas och mognar sker många viktiga förändringar. De fysiologiska förändringarna är mest uppenbara, men de kognitiva och emotionella förändringarna är lika viktiga att förstå och ta hänsyn till, även om de inte är så uppenbara och lätta att observera.

Den stora utmaningen för varje tränare är att stötta den långsiktiga utvecklingen för idrottsutövare på ett effektivt sätt, något som kräver alla tillgängliga verktyg.
 
SIU är ett verktyg som på ett positivt sätt påverkar kvaliteten i träning och tävling. Med hjälp av det kan du utveckla spelarens atletiska förmåga genom att inledningsvis inrikta verksamheten på grundmotoriska färdigheter för att senare introducera idrottsspecifika färdigheter i rätt utvecklingsålder.
 
Det är en modell som främjar individers livslånga intresse för idrottsutövande. Barn och ungdomar som får sin idrottsutbildning inom Svensk Innebandy får möjlighet att känna sig trygga och blir uppmuntrade att fortsätta utvecklas med tävlings- och motionsidrott. Vidare kan idrottsutövarna också upptäcka en väg mot maximal prestationsförmåga och internationell elit.
 
SIU bygger på tio nyckelfaktorer och består av sex nivåer. Tanken är att en spelare avancerar mellan nivåerna kopplat till mognad och tillväxt, samtidigt som vägen till motion och livslångt idrottande uppmuntras. 

Du utbildar dig för den nivå du ska vara tränare på. 

Nivåerna

Grön (6-9 år) - Rörelseglädje
Glädje och rörelse i fokus! Här är utveckling av grundläggande motoriska färdigheter och att bidra till god självkänsla viktigare än strävan att vinna.
 
Blå (9-12 år) - Lära sig träna
Glädje och individuell utveckling i fokus! Vi vill utveckla spelarnas grundläggande atletiska och tekniska färdigheter, bygga en god självkänsla och självförtroende.
 
Röd (12-16 år) - Träna för att träna
Fokus på att bygga atleten och innebandyspecifika färdigheter. Vi skapar förståelse för lagets betydelse, och filosofin "så många som möjligt så länge som möjligt" går före strävan att vinna.
 
Svart (16-21 år) - Träna för att tävla
Träna på innebandyspecifika detaljer och specialisering. Fokus på att vinna matcher!
 
Lila (16 år-) - Bredd och motionsidrott
Ha roligt! Innebandy ska enkelt kunna kombineras med andra intressen i livet. 
 
Guld (21 år-) - Träna för att vinna 
Förbättra fysisk kapacitet, utveckla teknik och taktik - så prestationsförmågan

Se videon om Svensk Innebandys Utvecklingsmodell

Tränare Med Tavla Och Block.Png
Hitta en utbildning i ditt distrikt

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS