Tävlingskongressen behandlar tävlingsfrågor

Tävlingskongressen hålls fjärde kvartalet vartannat år och har som syfte att behandla tävlingsfrågor. Kongressen består av ombud från distrikten och de föreningar som tillhör förbundsserierna.

Nästa ordinarie Tävlingskongress kommer genomföras under hösten 2024.

Sista dag att inkomma med motioner är 90 dagar före kongressen.

Tävlingskongressen 2022 hölls den 11 december.

Läs mer om Tävlingskongressen 2022

Extra Tävlingskongressen 2021 hölls digitalt den 18 april

Läs mer om Extra Tävlingskongressen 2021

Tävlingskongresssen 2020 hölls digitalt den 29 november.

Läs mer om Tävlingskongresssen 2020

Tävlingskongressen 2018 hölls den 2 december i Uppsala.

Läs mer om Tävlingskongresssen 2018
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS