Ansökan för Projektstöd IF 2023 är öppen. Gäller bland annat ansökan om utbildningssubvention.
Ansökan för Återstartsstöd 22/23 är stängd, Paraidrott Återstartsstöd 22/23 är öppen

Föreningar kan på IdrottOnline, via Svenska Innebandyförbundet, söka idrottsmedel inom två stödformer: Projektstöd IF och Återstartsstöd.

Kort om Projektstöd IF 2023:

I år vill Riksidrottsförbundet och Svensk Innebandy lägga fokus på: 
• Inkludering av underrepresenterade målgrupper. 
• Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer. 

Det går inte att söka medel för ordinarie eller löpande verksamhet som till exempel lägerverksamhet, material som brukas i ordinarie verksamhet eller individuella kostnader så som medlems- och licensavgift. Ansökan stänger den16:e oktober 2023.
 
Följande idrottsmedel finns att söka inom Projektstöd IF 2023: 

  • Förening - Utvecklingsmedel 2023 (Förening)
  • Ledar- och domarutbildnings 2023 (Förening)
  • Vår Förening Vill/Grundutbildning Organisationsledare 2023 (Förening)
  • Distrikt - Utvecklingsmedel 2023 (Distriktsförbund)

Kort om Återstartsstöd 22/23:

Återstartsstödet syftar till att rekrytera nya, återrekrytera samt behålla utövare, ledare/tränare, domare, organisationsledare och få fart på utveckling och tillväxt av våra föreningar.

Stödet avser inte att finansiera ordinarie verksamhet såvida det inte rör sig och utveckling av befintlig verksamhet.  

Följande idrottsmedel finns att söka inom Återstartsstöd: 

  • Återstartsstöd IF 22/23, läs mer här. (Ansökan är tillfälligt stängd)
  • Paraidrott Återstartsstöd 22/23, läs mer här. (Ansökan är öppen)

I nästa ruta kan du läsa mer om Projektstöd IF 22/23, Föreningsutveckling IF och de olika paket som föreningar kan söka. 

Mer om projektstöd IF 2023

Förening - Utvecklingsmedel 2023

Välj mellan 6 olika paket och sök upp till 30 000 kr/paket för att utveckla er förening. Maxbelopp per förening är 60 000 kr.

Följande paket finns:

Paket 1: Kulturen i vår förening

Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till en mer välkomnande och respektfull föreningskultur.   

Paket 2: HBTQI+ och idrott
Stöd, ökad kunskap och kulturförändring för att välkomna och sänka trösklar för HBTQI+-personer samt ge dem möjligheten att idrotta hela livet. 

Paket 3: Delaktighet och inflytande
Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till ökad delaktighet bland barn och ungdomar i föreningen. 

Paket 4: Inkluderande förening
Stöd, ökad kunskap, framtagande av rutiner, sänka trösklar och ett bredare verksamhetsutbud som syftar till en mer jämställd, jämlik och/eller inkluderande förening.

Paket 5: Trygg innebandy
Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till en tryggare miljö för alla som deltar och engagerar sig i er förening. 

Paket 6: Utvecklande och hållbar idrottsmiljö
Stöd, ökad kunskap, ökad verksamhetskvalitet och ökad ledarkompetens som leder till en mer utvecklande och hållbar miljö för alla som deltar och engagerar sig i er förening. Fokus på långsiktigt arbete för att behålla fler barn och ungdomar längre.

Ladda ner dokumentet Om Projektstöd IF 2023 för mer information eller läs mer om varje paket längre ner på den här sidan. 

Ledar- & domarutbildning 2023

Se vilka subventioner som gäller just nu och läs mer här.

Vår Förening Vill/Grundutbildning Organisationsledare 2023

100 % Subvention av koder för verktyget Vår förening Vill och Grundutbildning Organisationsledare samt upp till 5 000 kr i ersättning för eventuell lokalhyra i samband med träffar/utbildning. Ladda ner dokumentet Om Projektstöd IF 2023 för mer information om sökbara medel och läs mer om Vår Förening Vill här.

 

 

Paket 1 - Kulturen i vår förening
Paket 2 - HBTQI+ och idrott
Paket 3 - Delaktighet och inflytande
Paket 4 - Inkluderande förening
Paket 5 - Trygg innebandy
Paket 6 - Utvecklande och hållbar idrottsmiljö
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS