VÅR POSITIONERING SVENSK INNEBANDY VILL
Mer än en sport är en positionering, visst. Men också ett sätt att vara. Och ett sätt att tänka. För att tala klarspråk. Svensk Innebandy gör alltid lite mer än vad som förväntas av en traditionell sport. I alla situationer.

Egentligen är det rätt naturligt...

I innebandyns DNA finns att vi är annorlunda, rebelliska. Så kom vi till. Vi vågade tänka och göra nytt. Och på en del sätt är vi redan idag ”mer än en sport”. Svensk Innebandy skapar ju förutsättningar så att fler rör på sig hela livet. Vi lär unga positiva grundvärderingar och teamwork – att arbeta i grupp Så när det uppenbart inte räcker att vara som en sport traditionellt alltid varit (se bara på våra utmaningar om att behoven är fler och människor mer olika än någonsin) – varför kan vi inte bli så där nytänkande i allt? mot ett gemensamt mål. Vi utvecklar egenskaper som självdisciplin och ansvarstagande. Vi visar hur öppenhet, respekt och jämställdhet bidrar till framgång. Vi skapar positiv energi, motivation och glädje som ger ringar på vattnet. Vi ger en grund för personlig utveckling och självförverkligande.

Så när det uppenbart inte räcker att vara som en sport traditionellt alltid varit (se bara på våra utmaningar om att behoven är fler och människor mer olika än någonsin) – varför kan vi inte bli så där nytänkande i allt?

Så Svensk Innebandy skapar rörelse och tävling. Men i framtiden även lite mer.

Hur? Jo, genom att:

  • Skapa en kultur som gynnar nytänkande, innovation, öppenhet
  • Kontinuerligt utveckla oss både innanför och utanför sargen
  • Dela och snabbt anamma nya rön
  • Våga testa och göra annorlunda

Och bara genom att vi alla tillsammans agerar, kommunicerar och tänker som vi målar upp här i Svensk Innebandy Vill blir vi ”mer än en sport” fullt ut. Men vi behöver hjälpa varandra. Påminna och utveckla.

För när innebandy blir allt mer som ”mer än en sport” tror vi att:

• Människor börja spela innebandy för att det, från första början, är fokus på att ha roligt
• Föräldrar uppmuntrar sina barn att testa innebandy eftersom att de vet att det ger bra grundvärderingar, glädje och en bra grund för personlig utveckling
• Aktiva spelare fortsätter länge för att de upplever tillhörighet och personlig utveckling
• De som tagit ett uppehåll från innebandyn kommer tillbaka till den motionsform som passar dem
• Publiken älskar våra landslag och flaggskeppet Svenska Superligan
• Arbetsgivare ser positivt på att rekrytera en innebandyspelare – de vet att de får en anställd som, oavsett annan utbildning, har egenskaper som är attraktiva på en arbetsplats
• Beslutsfattare och samarbetspartners ser positivt på innebandyn då de vet att den gör skillnad för samhället genom aktiva initiativ som syns och märks

Läs vidare om vårt syfte
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS