Framtidens Idrottshall Innebandy

Bristen på idrottshallar är stor i Sverige och det behövs hallar som är tillgängliga för flera aktiviteter och utövare.

Under hösten 2019 startade därför fem av de största förbunden för inomhusidrott; Innebandy-, Gymnastik-, Handboll, Basketboll- och Volleybollförbundet ett samarbete med White arkitekter för att ta fram ett koncept för moderna idrottshallar som möter hallbehovet.

Projektet  Den moderna idrottshallen för idrott och skola ska bidra till ökad rörelseglädje och präglas av multifunktionalitet och yteffektivitet. Hållbarhetsperspektivet är bärande för hela konceptet. Socialt genom att lyfta idrottshallen som en mötesplats som uppmuntrar till att fler blir aktiva och kan utveckla sin rörelseförståelse, men även ekonomiskt och ekologiskt genom en hållbar livscykelkostnad på hallen.

Främsta målgruppen för den moderna idrottshallen är barn och ungdomar inom idrottsrörelsen och skolan. Med en inkluderande process och dialog som fångar in flera perspektiv av rörelse och idrottande kommer inspel att hämtas från de medverkande förbunden, barn och ungdomar, föräldrar och ledare, Sveriges Kommuner och Landsting och andra intressenter.

Att få fram nya spelplatser är en av Svenska Innebandyförbundets utmaningar i vår visionsplan Svensk Innebandy Vill. Det är för oss mycket viktigt att kunna vara med och påverka hur en modern idrottshall skulle kunna se ut.

Konceptet för framtidens idrottshall kommer att kunna användas av kommunala och privata aktörer som mall och inspiration i byggandet av moderna idrottshallar, för såväl träning som skolundervisning i idrott och hälsa. Idrottshallen ska också kunna nyttjas till tävling på lägre nivåer inom respektive idrott.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS