I de processarbeten som vi genomfört med barn och ungdomar från olika föreningar inom innebandysverige så framkommer en hel del nyttiga uppgifter att ta med sig i planeringen av nybyggnation och/eller till/ombyggnad.

Under delen med önskvärt så framkommer:

* Tydliga och bra informationstavlor då man anländer till anläggningen. Dessa bör visa vilket omklädningsrum man har, vart toaletter samt café finns och vart man kan hitta vaktmästare eller åtminstone kontaktuppgifter till denne.

* I omklädningsrummen ska det vara bra belysning, rejält med plats, rent och fräscht, gärna minst 2 toaletter samt att det ska finnas flera duschar.

* I anslutning till omklädningsrummen eller i dessa bör möjlighet till att fylla vattenflaska finnas. Gärna med hög kran så att alla sorters flaskor passar.

* På själva planen vill man att golven ska vara hela och utan skarvar, bulor mm. Att så få linjer som möjligt ska finnas, gärna likt TV-sändningar som genomförs. Man vill ha avbytarbås med gott om utrymme så det går att röra sig där samt att det ska vara gott om plats mellan sarg och närmsta vägg för att minska risken för den typen av skador som annars kan uppstå där vid kollisioner.

* Sargen är en viktig faktor och att den håller ihop är viktigt.

* Att anläggningen är ljus och fräsch samt att det gärna får finnas fönster så att ett naturligt ljusinsläpp finns. Belysningen i anläggningen är också viktig både med tanke på spel, men även i känslan av trygghet där ljus är en viktig faktor.

* Resultattavla som visar tid, aktuell ställning i matchen samt även utvisningstid ska finnas.

* Anläggningen får gärna ha en stor läktare och det belyses även att vikten av bra ljud, både i form av speaker, men även i form av musik är en viktig faktor.

* Luften ska kännas fräsch och sval i anläggningen och den ska också lukta bra.

* Att det inom anläggningen finns någon form av café eller kiosk med åtminstone lättare förtäring är också något som tydligt återkommer i önskemålen.

Under delen med icke önskvärt framkommer:

* Det får inte upplevas litet och trångt, då blir det obekvämt. Detta gäller både för omklädningsrum, duschutrymmen samt i och omkring avbytarbås.

* Anläggningen får inte kännas mörk då man då lätt känner sig mer otrygg vilket ofta leder till en sämre prestation och en dålig känsla av hela upplevelsen.

* Om anläggningen är smutsig och ofräsch vill man inte vara där, man vill finnas på en plats som man upplever inbjudande och inte tvärtom.

* Sarg av modell med snöre i skarvarna borde inte få finnas, denna går allt för ofta sönder vilket skapar avbrott i spelet och leder till irritation.

* Golv som är hala, har skarvar, hål eller någon form av bulor är också en faktor som inte uppskattas då dessa påverkar spelet samt ökar risken för skador.

* Fönster som är felaktigt placerade och som släpper in ljus som stör aktiviteten måste åtgärdas. Endera med gardin eller någon form av maskering/mörkläggning.

* Luften i anläggningen får inte upplevas kvav och illaluktande.

* ljudsystem och högtalare måste vara bra, inget skrapigt ljud eller otydlighet ska finnas i dessa.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS