Ansökan för utbildningssubvention och utvecklingsmedel är öppen. Ansökan stänger 16/12-24 eller när pengarna tagit slut
Från och med 1:a april 2024 gäller nya subventioner!

Föreningar kan på IdrottOnline, via Svenska Innebandyförbundet, söka idrottsmedel inom stödet Projektstöd IF.

Kort om Projektstöd IF 2024:

Projektstöd IF är ett ekonomiskt stöd som kan sökas av innebandyföreningar på IdrottOnline. Stödet syftar till särskilda satsningar på föreningsnivå som leder till utveckling av verksamhet för målgrupperna barn och ungdom, personer med funktionsnedsättning samt vuxna 26 + och 65 +.

Det går inte att söka medel för ordinarie eller löpande verksamhet som till exempel lägerverksamhet, material som brukas i ordinarie verksamhet eller individuella kostnader så som medlems- och licensavgift.
Dessa idrottsmedel finns att söka 2024

Ledar- & domarutbildning 2024

Se vilka subventioner som gäller just nu och läs mer här.
Förening - Utvecklingsmedel 2024 

Välj mellan 6 olika paket och sök upp till 20 000 kr per paket för att utveckla er förening. Maxbelopp per förening är 40 000 kr.

Följande paket finns:
Paket 1:   Effektiv och modern förening

Paket 2:  Hälsa och välmående
Paket 3:  Delaktighet och inflytande
Paket 4:  Inkludering och jämlikhet
Paket 5:  Trygg innebandy
Paket 6:  Rekrytera och behålla

Parainnebandy 2024

Projektstöd IF för parainnebandy kan sökas för uppstart- och utvecklingsinsatser för målgruppen personer med funktionsnedsättning.

Föreningar kan söka upp till 7 500 kr. Detta är alltså ett maxbelopp, inte ett garanterat belopp.  

Läs mer och se exempel på satsningar för paraverksamhet här.

Projektstöd IF 26 +
Föreningar kan söka upp till 5 000 kr för uppstart av ny eller utveckling av befintlig motionsverksamhet.

Majoriteten av motionärerna behöver vara över 26 år gamla och inte tävla i ordinarie tävlingssystem. Motionärerna behöver ha en motionslicens.

Läs mer och se exempel på satsningar för målgruppen 26 + här.
Projektstöd IF 65 +

Föreningar kan söka utvecklingsmedel inom följande områden:

- Delaktighet
- Ledarförsörjning
- Aktivitetsutveckling
- Rekrytering

Alla motionärer behöver vara licensierade med en motionslicens.

Stödtrappa avgör maxbelopp:
Ny förening: max 10 000 kr per paket, max 20 000 kr sammanlagt.
Till exempel 4 paket á 5 000 kr.

Förening med verksamhet: max 5 000 kr per paket, max 10 000 kr sammanlagt.
Till exempel 4 paket á 2 500 kr.

Frågor och svar om idrottsmedel

Vem kan ansöka om idrottsmedel?

För att ansöka om idrottsmedel på IdrottOnline måste du vara ordförande, kassör eller firmatecknare för idrottsmedel. Denna roll och behörighet måste tilldelas dig på IdrottOnline, det räcker inte att du är ordförande eller kassör. Detta kan ni få hjälp med hos IdrottOnlies support för föreningar om ni är osäkra på hur man gör.

Vi rekommenderar att minst två utöver kassör och ordförande i föreningen tilldelas behörighet att ansöka om idrottsmedel på IdrottOnline.

Hur ansöker vi om idrottsmedel
Så här ansöker ni om idrottsmedel.

För att logga in samt söka idrottsmedel på IdrottOnline måste du ha behörighet och FrejaID+.
Vem ska vi kontakta om vi har frågor om idrottsmedel?
I första hand ska ni som förening vända er till ert distriktsförbund.

Har ni frågor som rör exempelvis inloggning eller tekniska problem på IdrottOnline ska ni vända er till deras föreningssupport.
Vad gäller kring ekonomisk redovisning vid ansökan?
När ni ansöker om utbildningssubvention måste ni bifoga fakturan från ert distrikt i er ansökan, detta gäller även om ni fått ett underlag till fakturan.
Om ni söker idrottsmedel för en utvecklingssatsning ska ni redovisa kvitton, utbetalningar och fakturor om ni gjort inköp, köpt in tjänst, arvoderat någon, hyrt lokal etc.
Vad gäller kring återrapportering?

Ansökan om idrottsmedel på IdrottOnline ska alltid återrapporteras.
När ni beviljas medel får ni ett mejl med information kring godkänt belopp samt återrapportering. Bland annat får ni datumet för när det är sista dagen att skicka in er återrapport, detta måste ni hålla koll på. Det är alltid personen som skickat in ansökan som fåt detta mejl samt de påminnelser om återrapportering som skickas ut. Det är därför viktigt att denna person vidarebefordrar detta till någon annan om den inte längre är kvar i föreningen. 

Från och med 2024 måste föreningen skicka in återrapport senast en månad efter det slutdatum som anges i ansökan. 
Vid utebliven återrapport månad 1 - ni kan inte beviljas ytterligare medel.
Vid utebliven återrapport månad 2 - ni blir återbetalningsskyldiga.
Läs mer här.

Så här återrapporterar ni.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS