Vad är GPDR?

Se Riksidrottsförbundets video om GDPR 
Se mer på Riksidrottsförbundets hemsida 

Gäller GDPR även föreningar?

Ja, varje förening behöver utse en person som ansvarar för en kartläggning över hur föreningen hanterar personuppgifter. Riksidrottsförbundet har tagit fram en arbetsbok, checklistor och mallar som stöd. Se mer här. 

Utbildning i GDPR?

SISU idrottsutbildarna i ditt distrikt hjälper er i ert GDPR-arbete bland annat genom att erbjuda utbildningar, arbetsböcker, checklistor och mallar.

Läs mer om det här eller kontakta ert SISU-distrikt.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om dig som användare för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig enligt avtal om medlemskap i föreningen, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av iBIS och vår hemsida.

Vi behandlar personuppgifter för att administrera löpande förbunds- och föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med användare (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Måste det finnas samtycken för att få behandla personuppgifter?

Samtycke är ett av flera kriterier som kan krävas för att få behandla personuppgifter. Det kan finnas laglig grund till behandling utan att samtycke finns.

En förening får t.ex. behandla personuppgifter kopplade till medlemskap i föreningen, föreningsadministration samt tävlings- och tränings deltagarregistrering på den lagliga grunden att det behövs för att fullgöra det avtal som medlemskapet och deltagandet i föreningens verksamhet innebär.

Det behövs alltså inget särskilt samtycke eller avtal för sådan personuppgiftsbehandling (däremot måste föreningen informera om att behandlingen kommer att ske).

Kan jag bli glömd och fortsätta spela innebandy?

Nej, du kan inte vara glömd och samtidigt spela, leda eller döma innebandy. Vi behöver dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden och att andra ska kunna komma i kontakt med dig.

Behöver du skyddade personuppgifter, kontakta kundtjanst@innebandy.se

Behöver jag radera mina uppgifter själv?

När en Användare i iBIS (spelare, ledare, domare) avslutar sitt medlemskap behåller vi personuppgifter i upp till 24 månader, innan vi genomför en årlig automatisk radering av personuppgifter i tre steg/säsonger:

  1. Säsongskiftet mellan andra och tredje säsongen efter personens sista aktiva säsong raderar vi kontaktuppgifterna (mobil, e-post, postadress, bilder etc) men behåller namn, fullständigt personnummer, kön och licens-, förenings- och lagtillhörigheter.
  2. Säsongskiftet mellan tredje och fjärde säsongen efter personens sista aktiva säsong raderar vi de fyra sista siffrorna i personnumret och behåller namn, år, månad och dag, kön, licens-, förenings- och lagtillhörigheter.
  3. Säsongskiftet mellan fjärde och femte säsongen efter personens sista aktiva säsong raderar vi personens födelsedag och behåller namn, år, månad, kön, licens-, förenings- och lagtillhörigheter.
    Därefter lagrar vi endast namn, kön, födelseår och månad samt licens-, förenings- och lagtillhörigheter.

Kan jag se vilka uppgifter ni lagrar om mig?

Ja, du som har en personlig inloggning till iBIS har rätt och kan kostnadsfritt göra ett registerutdrag på den information som finns registrerad om dig i iBIS.

Saknar du en personlig inloggning kontaktar du den föreningsadministratör i din förening som har GDPR-behörighet och ber om ett registerutdrag.

Vem kontaktar jag för att utöva mina rättigheter?

Om du vill utöva dina rättigheter så som din rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begära en begränsning av behandling, utöva din rätt till invändning, dataportabilitet, återkallande av samtycke, lämna klagomål eller begära skadestånd kontakta vår kundtjänst.

Personlig registerutdrag iBIS 
Logga in på din personliga iBIS-sida eller kontakta GDPR-behörig administratör i föreningen och hämta utdraget.

Rätt till rättelse 
Kontaktuppgifter går att rätta direkt i iBIS, övriga ärenden kontakta kundtjänst.

Rätt till radering - ladda ner blanketten till höger
Kontakta Kundtjänst.

Begära en begränsning
Kontakta Kundtjänst.

Rätt till invändning
Kontakta Kundtjänst.

Rätt till dataportabilitet
Kontakta Kundtjänst.

Återkalla samtycke
Kontakta Kundtjänst.

Lämna klagomål
Kontakta Kundtjänst.

Begära skadestånd
Kontakta Kundtjänst.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS