Matchändring efter fastställt serieprogram (Kostnad 2.000 kr)

Ansökan om matchändring ska vara SIBF tillhanda senast 3 veckor före aktuellt matchdatum om inte synnerliga skäl föreligger. Fastställd matchändringsavgift (2.000 kr) faktureras av SIBF.

Denna faktura skickas till hemmalaget om föreningarna ej kommit överens om att avgiften betalas av bortalaget. Om bortalaget skall faktureras anges detta på matchändringsblanketten som skall skrivas under av bortalaget.

Annat matchdatum/tid.

Nytt datum ska om möjligt ligga inom samma spelvecka som ordinarie datum eller snarast möjligt. Hänsyn ska tas till motståndarlagets reseavstånd och övriga lag i serien.

Matchändring på begäran av hallägare, force majeure eller enligt Tävlingsbestämmelserna (Kostnadsfri)

Annat matchdatum/tid

Nytt datum ska om möjligt ligga inom samma spelvecka som ordinarie datum eller snarast möjligt. Hänsyn ska tas till motståndarlagets reseavstånd och övriga lag i serien.

Samtliga matchändringar som kommer in senare än tre veckor innan aktuellt matchdatum ska alltid efterföljas av fastställd matchändringsavgift oberoende orsak.

Undantag för force majeure.

Regler för matchändringar säsongen 2023/24 i Förbundsserier administrerade av Svenska IBF.

Endast Svenska Innebandyförbundets Tävlingsutskott (TU) eller, om TU så beslutar, ansvarig tjänsteman kan godkänna matchändringar.

  • Alla typer av matchändringar ska göras på blanketten som du hittar på den här sidan.

  • Ansökan om matchändring görs alltid av hemmalag. Om bortalag vill flytta match ska detta göras genom hemmalag.

  • Om match flyttas från helgdag till helgdag (lördag till söndag eller vice versa) behövs inte gästande lags namnteckning. Gästande lags ansvarige person som godkänt matchändringen ska  fyllas i med namn samt mejladress.

  • Om match flyttas från helgdag till vardag (exempelvis söndag till fredag) ska gästande lag skriftligen godkänna detta på blanketten. Hemmalag kan även komma att ersätta Svenska Innebandyförbundet för ekonomiska merkostnader, exempelvis förlorad arbetsförtjänst till domare.

  • Orsak till matchändring ska alltid anges.

  • Om match är flyttad på grund av annat arrangemang ska det alltid skriftligen verifieras. Exempelvis genom bokningsbesked från hallägare.

  • Om båda lagen är överens kan hemma-/bortamatch bytas.

  • Ofullständigt ifylld blankett skickas åter till hemmalaget.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS