81.11-82.03 (interim)

Crister Gustafsson, ordförande
Sven-Erik Nilsson
András Czitrom
Lennart Andersson
Thomas Haglund
Jan-Erik Sandberg
Per Strömstedt

82.03-83.03

Crister Gustafsson, ordförande
Sven-Erik Nilsson
András Czitrom
Lennart Andersson
Thomas Haglund
Göran Larsson
Bengt Lindberg  t.o.m 8208
Göran Hagberg, adj  fr.o.m 8301

 

83.03-84.05

András Czitrom, ordförande
Sven-Erik Nilsson
Göran Larsson
Lennart Andersson
Crister Gustafsson
Göran Hagberg
Stefan Kratz
  

 

84.05-85.10

András Czitrom, ordförande
Sven-Erik Nilsson
Stefan Kratz
Mikael Löfgren
Crister Gustafsson
Pia Jonsson  t.o.m 8411
Roald Martinsen  t.o.m 8411
Per G Isaksson  fr.o.m 8505
Henrik Winskog  fr.o.m 8505

 

85.10-86.10

András Czitrom, ordförande
Sven-Erik Nilsson
Stefan Kratz
Peter Grönlund
Crister Gustafsson
Per G Isaksson
Henrik Winskog

86.10-87.10

Johan Bergdahl, ordförande
Sven-Erik Nilsson  t.o.m 8705
Stefan Kratz
Peter Grönlund
Micael Fasth
Crister Gustafsson
Per G Isaksson
András Czitrom, adj
   

87.10-88.10

Johan Bergdahl, ordförande
Micael Fasth
Crister Gustafsson
Peter Grönlund
Erik Georgii
Jorma Keskisarja
Ronnie Lindholm
András Czitrom, adj

 

88.10-90.10

Thomas Mariedahl, ordförande
Micael Fasth  t.o.m 8910
Mia Cederlöf  t.o.m 8906
Peter Grönlund  t.o.m 8910
Erik Georgii  t.o.m 9002
Jorma Keskisarja
Ronnie Lindholm  t.o.m 9002
Johan Bergdahl  fr.o.m 9002
Iwar Karlsson  fr.o.m 9002
Peter Grönlund  fr.o.m 9002
Stig Engdahl  fr.o.m 9002
Bengt Holmquist  fr.o.m 9002
András Czitrom, adj  t.o.m 9006
    

90.10-92.10

Thomas Mariedahl, ordförande
Johan Bergdahl
Lars Hjalmarsson
Peter Grönlund
Stig Engdahl  t.o.m 9110
Bengt Holmquist
Iwar Karlsson    

92.10-93.10

Tomas Eriksson, ordförande
Per Jansson
Christer Sundström
Rolf Pålsjö
Ingvar Jonsson
Jan Martinsson
Christian Nilsson
    

93.10-94.06

Tomas Eriksson, ordförande
Per Jansson
Christer Sundström
Rolf Pålsjö
Håkan Hult
Ingvar Jonsson
Christian Nilsson

94.06-95.06

Tomas Eriksson, ordförande
Per Jansson
Christer Sundström
Rolf Pålsjö
Malin Hartman
Håkan Hult
Christian Nilsson
Axel Wester, adj
   

95.06-96.06

Tomas Eriksson, ordförande
Per Jansson
Lars Granqvist
Karin Hendelberg
Malin Hartman
Håkan Hult
Christian Nilsson
Axel Wester, adj

 

96.06-97.06

Tomas Eriksson, ordförande
Lars Granqvist
Per Jansson
Karin Hendelberg
Malin Hartman
Håkan Hult
Christian Nilsson  t.o.m 9609
Martin Johansson, adj  fr.o.m 9610  1
Axel Wester, adj  

 

97.06-98.06

Tomas Eriksson, ordförande
Lars Granqvist
Per Jansson
Karin Hendelberg
Ulf Andersson
Malin Hartman
Martin Johansson  1
Håkan Hult, adj 
Axel Wester, adj  

98.06-99.06

Tomas Eriksson, ordförande
Lars Granqvist
Malin Hartman
Per Jansson
Ulf Andersson
Caroline Jonasson
Helén Wiklund  2
Håkan Hult, adj
Martin Johansson, adj  1  
Axel Wester, adj

 

99.06-00.06

Per Jansson, ordförande
Lars Granqvist
Malin Hartman
Ulf Andersson
Martin Johansson  1
Caroline Jonasson
Helén Wårell  2
Tomas Eriksson, adj
Peter Öhman, adj 
   

00.06-01.06

Per Jansson, ordförande
Lars Granqvist
Malin Hartman
Ulf Andersson
Anna Eriksson
Martin Johansson  1
Helén Wårell  2
Tomas Eriksson, adj 
Peter Öhman, adj

01.06-02.06

Per Jansson, ordförande
Helén Wårell  2
Martin Johansson  1
Krister Kalte
Karin Solberg Svanholm
Thomas Thim
Jan Öhrskog
Tomas Eriksson, adj
   

02.06-03.06

Per Jansson, ordförande
Helén Wårell  2
Martin Johansson  1
Krister Kalte 
Karin Solberg Svanholm
Thomas Thim
Jan Öhrskog
Tomas Eriksson, adj  

03.06-04.06

Per Jansson, ordförande
Helén Wiklund Wårell  2
Martin Johansson  1
Krister Kalte 
Karin Solberg Svanholm 
Thomas Thim
Jan Öhrskog
Tomas Eriksson, adj
   

04.06-05.06

Per Jansson, ordförande
Helén Wiklund Wårell  2
Martin Johansson  1
Krister Kalte 
Karin Solberg Svanholm 
Thomas Thim
Jan Öhrskog
Magnus Pehrson, adj  3     

05.06-06.06

Per Jansson, ordförande
Helén Wiklund Wårell  2
Martin Wolmhed  1
Krister Kalte
Karin Solberg Svanholm
Thomas Thim
Jan Öhrskog
Magnus Pehrson, adj  3
     

06.06-07.06

Per Jansson, ordförande
Martin Wolmhed  1
Karin Solberg Svanholm
Linda Hellström
Krister Kalte
Herbert Marcher
Mikaela Mikaelsson
Tomas Eriksson, adj 

07.06-08.06

Lars-Gunnar Tjärnquist, ordförande
Martin Wolmhed  1
Linda Hellström
Mikaela Mikaelsson
Magnus Nilsson
Stefan Johansson
Herbert Marcher
Tomas Eriksson, adj
     

08.06-09.06

Lars-Gunnar Tjärnquist, ordförande
Martin Wolmhed  1
Stefan Johansson
Mikaela Mikaelsson
Magnus Nilsson
Herbert Marcher
Caroline Silverudd Lundbom
Tomas Eriksson, adj

09.06-10.06

Lars-Gunnar Tjärnquist, ordförande
Martin Wolmhed 1
Tomas Engholm
Mikaela Mikaelsson
Magnus Nilsson
Stefan Johansson
Caroline Silverudd Lundbom
Tomas Eriksson, adj

10.06-11.06

Lars-Gunnar Tjärnquist, ordförande
Martin Wolmhed 1
Tomas Engholm
Mikaela Mikaelsson
Magnus Nilsson
Stefan Johansson
Caroline Silverudd Lundbom
Christer Johansson, adj

11.06-12.06

Lars-Gunnar Tjärnquist, ordförande
Martin Wolmhed 1
Tomas Engholm
Mikaela Mikaelsson
Stefan Johansson
Caroline Silverudd Lundbom
Maria Åhgren
Christer Johansson, adj
Göran Harnesk, adj

12.06-13.06

Lars-Gunnar Tjärnquist, ordförande * 
Tomas Engholm, t f ordförande *
Martin Wolmhed 1
Mikaela Mikaelsson
Stefan Johansson
Anna Nirvin
Maria Åhgren
Christer Johansson, adj
Göran Harnesk, adj

* I augusti 2012 avgick Lars-Gunnar Tjärnquist som förbundsordförande. Förbundsstyrelsen utsåg Tomas Engholm till t f förbundsordförande.

13.06-14.06

Tomas Engholm, ordförande 
Martin Wolmhed 1
Mikaela Mikaelsson
Krister Azelius
Anna Nirvin
Maria Åhgren
Christer Johansson, adj
Göran Harnesk, adj
Kim Fors, adj SEI-ordförande

14.06-15.06

Tomas Engholm, ordförande 
Martin Wolmhed 1
Mikaela Mikaelsson
Krister Azelius
Jan Lundin
Maria Åhgren
Pernilla Nielsen
Göran Harnesk, adj
Kim Fors, adj SEI-ordförande

15.06-16.06

Tomas Engholm, ordförande 
Martin Klabere 1
Mikaela Mikaelsson
Krister Azelius
Jan Lundin
Pernilla Nielsen
Märit Bärgendahl
Göran Harnesk, adj
Krister Kalte, adj SEI-ordförande

16.06-17.06

Tomas Engholm, ordförande 
Martin Klabere 1
Victoria Wikström
Krister Azelius
Jan Lundin
Helen Sundström Hetta
Märit Bärgendahl
Göran Harnesk, adj
Krister Kalte, adj SEI-ordförande

17.06-18.06

Tomas Engholm, ordförande 
Martin Klabere 1
Victoria Wikström
Krister Azelius
Klas Hedlund
Helen Sundström Hetta
Märit Bärgendahl
Göran Harnesk, adj

18.06-19.06

Tomas Engholm, ordförande
Martin Klabere 1
Victoria Wikström
Krister Azelius
Klas Hedlund
Helen Sundström Hetta
Märit Bergendahl
Göran Harnesk, adj

19.06-20.06

Märit Bergendahl, ordförande
Martin Klabere 1
Victoria Wikström
Helen Sundström Hetta
Lena Larsson
Andreas Carlson
Carin Sjöberg
Helén Wiklund Wårell 2
Mats Romell

 
20.06-21.06

Märit Bergendahl, ordförande
Martin Klabere 1
Victoria Wikström
Ulf Holst
Lena Larsson
Andreas Carlson
Carin Sjöberg
Helén Wiklund Wårell 2
Mats Romell


21.06-22.06

Märit Bergendahl, ordförande
Martin Klabere 1
Victoria Wikström
Ulf Holst
Lena Larsson
Andreas Carlson
Carin Sjöberg
Helén Wiklund Wårell 2
Mats Romell

22.06-23.06

Märit Bergendahl, ordförande
Martin Klabere 1
Lena Larsson
Andreas Carlson
Carin Sjöberg
Helén Wiklund Wårell 2
Mats Romell
Malin Andersson
Pontus Berger

23.06-

Märit Bergendahl, ordförande
Martin Klabere 1
Lena Larsson
Carin Sjöberg
Helén Wiklund Wårell 2
Mats Romell
Pontus Berger
Tony Holmer
Malin Andersson

 Tomas Eriksson utsågs till hedersordförande vid Förbundsmötet 1999.
Lars Granqvist utsågs till hedersledamot vid Förbundsmötet 2001.
Tomas Engholm utsågs till hedersordförande vid Förbundsmötet 2019.

Fotnot:
Endast ordinarie adjungerade förtroendevalda samt generalsekreterare är medtagna i sammanställningen (ej övriga tjänstemän).
Under perioden 1/7 2004—11/5 2006 tjänstgjorde Magnus Fantenberg (fd Pehrson) som tillförordnad generalsekreterare istället för Tomas Eriksson.
Under perioden 1/5 2010-30/10 2011 tjänstgjorde Christer Johansson som tillförordnad generalsekreterare.

Noter:
1. Avser Martin Klabere (fd Wolmhed resp. Johansson).
2. Avser Helén Wiklund Wårell (fd Wiklund resp. Wårell).
3. Avser Magnus Fantenberg (fd Pehrson).


 

SIBF:s förbundsordföranden genom tiderna

1981-1983 Crister Gustafsson
1983-1986 András Czitrom
1986-1988 Johan Bergdahl
1988-1992 Thomas Mariedahl
1992-1999 Tomas Eriksson
1999-2007 Per Jansson
2007-2012 Lars-Gunnar Tjärnquist
2012-2019 Tomas Engholm
2019-        Märit Bergendahl


SIBF:s generalsekreterare genom tiderna

1986-1990 András Czitrom
1994-1999 Axel Wester
1999-2011 Tomas Eriksson
2011-2020 Göran Harnesk
2020-2023 Mikael Ahlerup
2023 - Joakim Lindström, tf.GS 

Fotnot:
Under 90-talets första hälft hade SIBF-kansliet endast en kanslichef som högsta tjänsteman.
Under perioden 1/7 2004—11/5 2006 tjänstgjorde Magnus Fantenberg (fd Pehrson) som tillförordnad generalsekreterare.
Under perioden 1/5 2010-30/10 2011 tjänstgjorde Christer Johansson som tillförordnad generalsekreterare.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS