För att göra innebandyn mer jämlik storsatsar nu Svensk Innebandy tillsammans med Make Equal på kunskapshöjande insatser för all personal inom Svensk Innebandy.   

"Vi ska vara folksporten- för alla. Det här är en viktig insats på den resan", säger Mikael Ahlerup, generalsekreterare för Svenska Innebandyförbundet.

Svensk Innebandy vill vara en sport för alla. För att bli det behövs kunskapen kring jämlikhet, inkludering och normmedvetenhet bland anställda inom Svensk Innebandy ökas. Därför inleder nu Svensk Innebandy ett samarbete med Make Equal där fokus är kunskapshöjande aktiviteter.

Under tisdagen hölls första informationsträffen och det blev stor uppslutning. Fler än 100 aktiva inom innebandyn över hela Sverige var med på träffen. Under året ska sex till träffar genomföras. Digitala och fysiska.

- Att öka förståelsen för varför dessa frågor är helt avgörande för att vi ska nå våra mål om att bli fler och bli folksporten för alla​, säger Mikael Ahlerup, generalsekreterare för Svenska Innebandyförbundet.

Målet med satsningen är att fler ska kunna bidra med normmedvetna perspektiv i allt Svensk Innebandy gör och i de beslut som fattas.​

- Det handlar om att skapa reflektion och öka medvetenheten hos oss själva, vår organisation, arbetsplats och verksamhet så att alla tar ett större ansvar genom att verka för att utveckla innebandyn, samt erbjuda ett bredare och mer inkluderande verksamhetsutbud, säger Mikael Ahlerup.

Make Equal ​​är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse​ och har över tio års erfarenhet av att jobba praktiskt med jämlikhet och inkludering i organisationer.​ De är sakkunniga konsulenter som utbildar arbetsplatser och organisationer​ och har som mål att öka kunskap, skapa motivation och ge verktyg.​

- Oavsett förändringsarbete är kunskap en viktig grund och utgångspunkt. Om vi inte har grundläggande förståelse för hur normer, representation och mångfalden ser ut och präglar människors vardag, inte minst i idrottsrörelsen blir det ju även svårt att agera trovärdigt i det arbete en säger sig vilja driva. Och sen handlar det ju också om att såklart ta konkreta steg och handlingar för att skapa inkludering i praktiken, säger Johan Pettersson, senior utbildare och konsult på Make Equal.

På frågan hur bra sportens värld är på jämlikhetsfrågor lyfter Johan fram att det finns många styrkor men också utmaningar.

- Jag brukar alltid säga att sportens värld både har enorma styrkor, men även utmaningar när det kommer till dessa frågor. Styrkor i bemärkelsen att så mycket redan gjort och görs. Men också utmaningar i det att det också skapats lite av en självbild av att redan vara "klara" med arbetet. För vi vet också, inte minst genom forskningen, att idrotten kan skapa särskilda kulturer som får särskilt stora utmaningar när det kommer till just saker som normer, förväntningar, tystnadskultur, in- och utgrupper och så vidare. Så det handlar om att både se styrkor och våga erkänna arbetet som finns kvar att göra tror jag, avslutar Johan Pettersson.

Läs mer om Make Equal

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS