Innebandy är en av Sveriges största sporter och 2022 gjordes för första gången en analys som visar vilket värde sporten skapar till samhället. EY:s rapport visar att Svensk Innebandy under de senaste åren genomfört flera initiativ för att ge tillbaka till samhället.

Analysen visar exempelvis att den största hälsovinsten för ungdomar är mindre risk för psykisk ohälsa och bättre välbefinnande, vilket leder till miljoner kronor i sjukvårdsbesparingar. Totalt bidrar innebandyn med drygt 1,6 miljarder kronor till samhället 2022.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS