Svensk Innebandys vision är att bli Folksporten. En sport som tilltalar många och som är öppen för alla. En sport som välkomnar dig, oavsett dina förutsättningar. Om du har spelat innebandy tidigare eller aldrig hållit i en klubba spelar ingen roll. Parainnebandy erbjuder innebandy utan krav så att du kan spela på din nivå bara för att ha roligt!

Parainnebandy tillhör idag Svenska Parasportförbundet, men ett beslut är taget att parainnebandyverksamheten ska inkluderas i Svenska Innebandyförbundet som en naturlig del av verksamheten. En inkluderingsprocess har startat där målsättningen är att övertagandet ska leda till bättre förutsättningar för utövare, ledare och föreningar som bedriver parainnebandyverksamhet.

Parainnebandy finns i tre olika spelformer i Sverige. Rullstolsinnebandy och elinnebandy som riktar sig till personer med rörelsenedsättning samt stående innebandy som riktar sig mot personer med intellektuell- eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Under Parainnebandyns grenar kan du lära dig mer om varje spelform och hitta ett lag att spela i.

Är du intresserad eller har frågor?

Jonatan Petersson

Parainnebandyansvarig

Parainnebandyns grenar

Elinnebandy

Elinnebandy är en spelform som riktar sig till personer med grav rörelsenedsättning. Elinnebandy är en unik, snabb och teknisk lagidrott där spelarna sitter i en specialbyggd elinnebandystol med ett klubb-blad längst fram.

Parainnebandy Elinnebandy
Läs mer om elinnebandy här

Rullstolsinnebandy

Rullstolsinnebandy är en spelform som riktar sig till personer med rörelsenedsättning. Rullstolsinnebandy fungerar i princip som innebandy för personer utan funktionsnedsättning där den största skillnaden är att spelarna sitter i rullstol.

Parainnebandy Rullstolsinnebandy
Läs mer om rullstolsinnebandy här

Stående innebandy

Stående innebandy är en spelform som främst riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Stående innebandy finns även för personer med rörelsenedsättning.

Parainnebandy Stående Innebandy
Läs mer om stående innebandy

Mer information

Återstartstöd IF parainnebandy
Klassificering inom innebandy
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS