AGERA+KOMMUNICERA Svensk Innebandy Vill
Vad vi säger och vad vi gör påverkar hur andra upplever innebandyn. När vi håller i en träning, arrangerar ett event, uttalar oss i tidningen eller gör ett inlägg i sociala medier. Om vi vill att bilden av Svensk Innebandy ska bli stark och tydlig är det viktigt att vi är konsekventa.

Vad vi behöver säga och göra?

Vad vi säger och vad vi gör påverkar hur andra upplever innebandyn. När vi håller i en träning, arrangerar ett event, uttalar oss i tidningen eller gör ett inlägg i sociala medier. Om vi vill att bilden av Svensk Innebandy ska bli stark och tydlig är det viktigt att vi är konsekventa. Folk ska känna igen Svensk Innebandy både i hur vi pratar och hur vi gör saker.

Vårt sätt att kommunicera

Eftersom att vi vill inkludera alla och dela med oss av vår kunskap vill vi att alla ska förstå och tycka att vi pratar/skriver på ett lättförståeligt sätt. Därför ska språket vara enkelt och rakt på sak, motsatsen till byråkratiskt.

När det kommer till vårt sätt att prata och uttrycka oss har vi några tips:

Använd korta meningar och förklara svåra begrepp!

Vi vill prata med en så stor del av svenska folket som möjligt. Så vi uttrycker oss på ett sätt som alla förstår. Exempel: Skippa förkortningar som SDF och skriv distrikt istället.

Använd ett intressant språk

• Undvik jargong
• Håll det enkelt
• Skriv som du pratar
• Var inte rädd för att använda känslor
• Undvik repetition

Visa hellre än att berätta

När det är möjligt använder vi video, bilder eller illustrationer.

Var jämlik och inkluderande

• Det spelar roll vad som sägs och visas
• Det har betydelse att det sägs och visas
• Det är viktigt hur det sägs och visas

Läs vidare om vår positionering

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS