Lärande

Analys av vår verksamhet & omvärld

Arbetet med VM-analysen har så väl kortsiktiga som långsiktiga syften. Ett av våra kortsiktiga mål med arbetet är att ge inspiration och utbildning till svenska tränare.

Att uppleva ett VM ur ett analytiskt perspektiv ger nya infallsvinklar, insikter och upplevelser som man som tränare bär med sig till sin tränarvardag.

Det är också ett utmärkt tillfälle att under ett antal mycket intensiva dagar umgås med andra tränare. Få tid till erfarenhetsutbyte, diskussioner och förhoppningsvis nya och starkare relationer inom tränarkåren.

I det långsiktiga perspektivet ingår analysen i ett kontinuerligt arbete, att tillsammans med våra förbundskaptener analysera vår verksamhet men också vår omvärld.

I vår målsättning att vara världsledande är det viktigt att vi studerar så väl trender som nyckelmoment tillsammans med ländernas utveckling och intressanta spelare. VM-analyserna används även inom SIBF:s tränarutbildning. 

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS