Här är Svensk Innebandys valberedning

Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa Förbundsstyrelsen.

De ska sedan inför Förbundsmötet föreslå sina förslag på styrelseledamöter.

Gemensam mejladress: valberedningen@innebandy.se

Valberedningen

Eva Pethrus

Ledamot

Stina Norström

Ledamot

Henrik Wetterlundh

Ledamot

Pontus Larsson

Ledamot

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS