2X4A9178

Hur får vi fler att engagera sig i föreningen och hur ser vi till att behålla de som redan engagerar sig?


Den absolut viktigaste förutsättningen för alla idrottsföreningar är att det finns personer som vill vara med och engagera sig. Förutom innebandyspelare behöver vi personer till valberedningen, styrelsemedlemmar, ledare, tränare och funktionärer som ställer upp ideellt.

Här kan ni ta del av tips och verktyg för att öka och stärka det ideella engagemanget i er förening. Förhoppningsvis kan den här sidan även hjälpa er att tänka och göra på nya sätt för att hitta fler som vill engagera sig och vara en del av innebandyn.

Tips och verktyg för att rekrytera ideellt engagemang

Ta fram en plan för ideellt engagemang

Skriv en plan för att öka och stärka det ideella engagemanget i er förening. Utgå från nedanstående frågor när ni skriver er plan:

 • Vilket engagemang/roller behöver vi tillsätta?
 • Vilka kompetenser  och egenskaper behöver vi i de olika uppdragen?
 • Vilka sorters förebilder vill vi ha bland våra ideella?
 • Vad ska dom göra?
 • Hur många behöver vi?
 • Hur ska vi rekrytera och när?
 • Var kan vi hitta nytt engagemang?
 • Hur ska nya tas emot?
 • Hur ska vi erbjuda mervärde och utveckling åt de som redan engagerar sig?
 • Hur ser utbildningsmöjligheten ut för både nya och befintliga ideella i vår förening?
 • Vilka resurser behövs för att rekrytera och behålla ideella till vår förening?
Föräldramöten
Tänk till i samband med föräldramöten för att öppna upp dörren för fler föräldrar in till olika uppdrag i er förening. Här är några tips på hur ni kan locka till mer engagemang på era föräldramöten:

 • Ge en tydlig introduktion av deras barns idrott (det här är innebandy)
 • Ge en tydlig introduktion av er förening.
 • Gå igenom vilka funktioner som behöver finn och vilka uppgifter som behöver göras under säsongen för att verksamheten ska fungera.
 • Tydliggör vilka kompetenser, egenskaper och erfarenheter dom ni har behov för bland de som engagerar sig.
 • Ge konkreta exempel på de olika rollerna ni söker och vad ett sådan uppdrag kommer att innebära.
 • Var tydlig med vilka olika förebilder ni önskar ska finns i er verksamhet, till exempel både män och kvinnor.
 • Gå igenom vilken utbildning och/eller vilket stöd en kan få som ny i sitt uppdrag.
Tydliggör uppdrag och förväntningar
Att ta sig ann ett uppdrag känns lättare och mer lockande om det är tydligt vad uppdraget går ut på och vad som förväntas av en. Därför är det väldigt värdefullt att ta fram rollbeskrivningar, förväntningar och vad olika uppdrag rent konkret innebär för den som ska ta uppdraget. Detta gör med fördel i samband med att en ny roll ska tillsättas så att föreningen kan visa upp detta för potentiella kandidater.

Besvara följande punkter när vi tar fram en uppdragsbeskrivning:
 • Roll/titel
 • Ansvarsområden
 • Konkreta uppgifter (vad personen kommer att få göra)
 • Relevant kompetens, egenskaper och erfarenhet
 • Ungefärlig tidsåtgång (per vecka, månad eller säsong)
 • Villkor för uppdragstagaren
 • Förväntningar på uppdragstagaren
 • Vad uppdragstagaren får ut av att genomföra uppdraget (introduktion, utbildning, rabatter, roliga aktiviteter med mera) 
Fråga på rätt sätt
Hur vi ställer frågan samt till när och till vem har stor betydelse. Bland annat påverkar det om någon tackar jag eller nej till ett uppdrag och vilka vi vår in till vår verksamhet.

Ett exempel är att när vi ställer frågan rätt ut på ett föräldramöte om någon kan tänka sig att vara ledare så tenderar fler män att räcka upp handen än kvinnor. Har vi däremot berättat om vår verksamhet, belyst vilka kompetenser, egenskaper och erfarenheter vi önskar samt att vi vill ha både manliga och kvinnliga förebilder i våra lag, så är det större chans att fler räcker upp handen och då även fler kvinnor.

Här är tips på hur ni kan tänka när ni ska fråga om någon vill engagera sig i er förening:

 • Ta del av tipsen för föräldramöte (se ovan)
 • Ställ frågan direkt till en person som ni tror skulle passa för ett visst uppdrag.
 • Ställ frågan till personer som är på väg att sluta i er förening om de kan tänka sig att göra något annat. Exempelvis om en spelare vill bli ledare)
 • Fråga personer med specifika intressen, kompetenser, egenskaper eller erfarenheter om de kan hjälpa till med just det de är intresserade av eller bra på.
 • Fråga era ungdomar om de vill vara ledare för de yngre (med vuxenstöd).
 • Skicka ut en annons till högskolor och universitet som har idrottsrelaterade- eller andra relevanta program och hitta nytt engagemang bland studenter.
 • Var förberedd när frågan ska ställas, oavsett när och till vem så att ni kan berätta om uppdraget, vad som förväntas och svara på frågor.
Skräddarsydda uppdrag
Genom skräddarsydda uppdrag kan ni i större utsträckning ta vara på all kompetens, egenskaper och erfarenheter som finns hos, eller nära er. Genom att bryta ner olika roller och uppdrag kan ni också få fler som gör lite istället för få som gör mycket. Ett mindre uppdrag som är skräddarsytt för en viss person är också mer attraktivt då det ofta innebär mindre tidsåtgång och mindre att sätta sig in i.

Exempel på skräddarsydda uppdrag:

 • Hemsida/sociala medier - någon som jobbar, med pluggar eller är särskilt intresserad av kommunikation.
 • It - någon som jobbar, med pluggar eller är särskilt intresserad av IT.
Tydliggör vad en får ut av att engagera sig
Ett sätt att locka personer till att vilja engagera sig är att kunna visa på vad som är attraktivt med att vara en del av er förening. Börja med att ta reda på vad som särskilt kul, intressant eller meningsfullt med att engagera sig i er förening och använd er av det när ni rekryterar nytt engagemang.

Här är exempel på sånt som kan attrahera ideellt engagemang:
 • Känslan av gemenskap och tillhörighet
 • Möjlighet till att utvecklas
 • Att se andra utvecklas
 • Möjlighet till utbildning
 • Möjlighet till delaktighet och inflytande
 • Att känna sig sedd och lyssnad på
 • Att känna sig som en förebild
 • Att kunna bidra med sin kompetens, egenskaper och erfarenheter
 • Att få uppskattning i form av rabatter, klubbkläder eller roliga aktiviteter
Introduktionsmaterial - Ny som ledare

Den här foldrarna är perfekta att dela ut i samband med föräldramöten, när ni ställer frågan till någon ni vill ha som ledare eller när någon precis tackat ja till ett ledaruppdrag.

Övningar och tips

Folder - Ny som ledare på grön nivå

Folder - Ny som ledare på blå nivå

Folder - Ny som ledare på röd nivå

Handböcker för nationella spelformer

Handbok för nationella spelformer på grön nivå

Handbok för nationella spelformer på blå nivå

Handbok för nationella spelformer på röd nivå (regelhandboken)

Introduktionsmaterial - Det här är innebandy

Dela ut Svensk Innebandys folder som på ett enkelt och tydligt sätt beskriver vad innebandy är. Passar bra både för de som kanske vill börja spela innebandy eller de som är nyfikna på att engagera sig på andra sätt.

Börja Spela Innebandy - Lätt Svenska + flera språk

Börja Spela Innebandy - Svenska

Visa den här korta introduktionsfilmen i samband med uppstart av nya barn- och ungdomslag, prova på-tillfällen eller vid skolbesök. Den kan även skickas ut till personer eller grupper för att ge en tydlig introduktion av innebandy och för att väcka intresse.

Film - Det här är innebandy

Film - Det här är innebandy (english subtitle)

Introduktionsmaterial - Det här är parainnebandy

Dela ut Svensk Innebandys folder som på ett enkelt och tydligt sätt beskriver vad parainnebandy är. Passar bra både för de som kanske vill börja spela innebandy eller de som är nyfikna på att engagera sig på andra sätt.

Folder - Det här är parainnebandy

Visa den här korta introduktionsfilmen i samband med uppstart av nya lag, prova på-tillfällen eller vid skolbesök. Den kan även skickas ut till personer eller grupper för att ge en tydlig introduktion av parainnebandy och för att väcka intresse.

Film - Det här är parainnebandy

Film - Det här är parainnebandy (english subtitle)

Riksidrottsförbundets arbetsmaterial för ideellt engagemang

På egen hand eller med hjälp av RF-SISU kan ni använda er av detta material för att öka det ideella engagemanget i er förening. 

Ledare

Föreningsutveckling Ledare för Aktiva - dialogduk

Ledarförsörjning - dialogduk

Ledarförsörjning Unga ledare

Nya ledare - studiematerial

Organisationsledare

Föreningsutveckling Ledare för Organisationen - dialogduk

Ideellt engagemang

Föreningsutveckling Ideella krafter - dialogduk

Hitta nytt engagemang med hjälp av volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper engagerade människor och ideella organisationer att hitta varandra. På deras hemsida kan ni få hjälp med att hitta nytt engagemang samt massa intressant information och fakta om ideellt engagemang. Volontärbyrås erbjuder även stöd, utbildning och verktyg.

Här kan ni söka efter ideellt engagemang

Här kan ni ta del av kunskap och verktyg

Här kan ni ta del av Volontärbyråns utbildningar

Här kan ni ta del av fakta för att lära er mer om ideellt engagemang och vad som lockar personer till att engagera sig

Tips och verktyg för att behålla ideellt engagemang

Erbjud utbildning och kompetensutveckling

Erbjud utbildningar i samband med att ni rekryterar nytt engagemang eller för att vidareutveckla de som redan finns hos er.

Dessa utbildningar erbjuder Svensk Innebandy:

Ledare

 • Grundutbildning barn och ungdom/junior & senior
 • Steg 1 Grön, Blå, Röd & Svart
 • Steg 2 Röd
 • Målvakt Röd & Svart
 • Knäkontroll
 • Lekens betydelse
 • Träningsplanering
 • Innebandyfys

Domare

 • Matchledare
 • Ungdomsdomare
 • Distriktsdomare 1
 • Distriktsdomare 2

Organisationsledare

 • Grundutbildning organisationsledare
 • Fifty/Fifty (digital jämställdhetsutbildning)

Läs mer om alla dessa utbildningar här

Det finns även en hel del externa utbildningar för olika föreningsroller som RF-SISU erbjuder, hör med er konsulent vilka utbildningar som finns att tillgå.

Här hittar ni ytterligare utbildningar från bland annat stiftelsen Friends och Suicide Zero

Sök utvecklingsmedel och utbildningssubvention
Sök utvecklingsmedel för att utveckla ert arbete med att rekrytera och stärka ideellt engagemang i er förening.

Sök utbildningssubvention för ledar- och domarutbildningar.

Läs om vilka sökbara medel som finns och hur ni söker här
Riksidrottsförbundets arbetsmaterial för ideellt engagemang

På egen hand eller med hjälp av RF-SISU kan ni använda er av detta material för att stärka det ideella engagemanget i er förening. 

Ledare

Samla ledarteamet - arbetsmaterial

Samla ledarteamet Del 1

Samla ledarteamet Del 2

Ideellt engagemang

Föreningen och engagemanget - lärgruppsplan

Taktiksnack om engagemang

Taktiksnack - lärgruppsplan

Föreningsutveckling

Även långsiktiga utvecklingsinsatser så som organisationsutveckling, värdegrundsarbete och inkluderingsarbete skapar förutsättningar för att fler ska vilja och kunna engagera sig och stanna kvar i er förening.

Vår Förening Vill, Svensk Innebandys nationella verktyg för föreningsutveckling kan hjälpa er att utveckla er föreningsidé, organisation, verksamhet och kommunikation.

Att jobba med schystare innebandymiljöer för barn och unga, ledare och domare är också ett sätt att göra er förening mer trivsam och attraktiv.

Schysst Innebandy är ett material som Svensk Innebandy tagit fram tillsammans med vår partner PANTAMERA. Materialet är indelat i tre kapitel:

Skärmbild (587)

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS