EU-projektet 4F avslutat – nästa steg på gång

Publicerad
Floorballfitforfuture Lagbild
Svensk Innebandy deltar i EU-projektet Floorball Fit For Future (4F). Nu är projektet avslutat men arbetet fortsätter nu i nästa steg – där det svenska deltagandet är en viktig part framåt.

Allt började för några år sedan då Tjeckiska Innebandyförbundet erhållit EU-medel för att leda ett arbete för utveckling av nationella innebandyförbund i Europa. Svensk Innebandy bjöds in till och tackade ja.

Förutom Svensk Innebandy – som deltagit under hela projektperioden tillsammans med Tjeckien – har även nationsförbunden från Danmark, Finland, Polen, Schweiz, Slovakien, Spanien och Tyskland, samt representanter från Internationella Innebandyförbundet (IFF) deltagit i projektet.

Centrala delar i 4F har varit kompetens- och erfarenhetsutbyte, framtagandet av gemensamma verktyg för kartläggning på utvecklingsnivå och inte minst den utvecklingsmatris som tagits fram.

Det är också den matris som nu kommer att vara till stor nytta i arbetet med den fortsatta utvecklingen. En annan stor fråga har varit balansen mellan olika områden i förbunden och faktiska nivåerna som finns hos varje enskilt förbund.

I och med årets sista dagar 2023 avslutades också 4F-projektet och slutredovisades till huvudprojektet Erasmus+. I och med slutredovisningen har även planerna för hur man ska använda resultaten tagit fart.

Projektet har visat att olika förbund har olika styrkor och att olika nationsförbund har saker att lära av varandra och Svensk Innebandy har för avsikt att fortsätta bidra med det vi är bra på.

Samarbetet över nationsgränserna och framtida mentorskap mellan förbunden var och är viktiga beståndsdelar för det fortsatta arbetet framåt.

Svensk Innebandy vill rikta ett varmt tack för att vi fick vara en del av projektet och ser fram mot att sprida det viktiga utvecklingsarbetet till ännu fler länder i innebandyfamiljen.


Samtal under projektets sista träff i november, Prag 2023.

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS