Nu öppnar ansökan för IKC:s uppsatsstipendier

Publicerad
Unihocskor
Innebandyns kompetenscentrum (IKC) delar ut två uppsatsstipendier hösten 2023, 10 000 kr för bästa magister/masteruppsats och 5000 kr för bästa kandidatsuppsats. Sista ansökningsdag är den 1 november 2023.
Vinnarna av IKC:s uppsatsstipendier utses av en jury som består av styrgruppsmedlemmar för IKC. 

Den bedömer uppsatserna utifrån följande kriterier:
• Uppsatsens intresse och relevans för Svensk Innebandy
• Vetenskaplig kvalité

För att kunna delta i tävlingen ska uppsatsen ingå i en examen, vara skriven på kandidat- eller magister-/masternivå samt omfatta minst 15 resp. 30 högskolepoäng. Uppsatsen ska vara godkänd under perioden höst 2021 – hösten 2023.

Två uppsatsstipendier delas ut, ett på 10 000 kr för magister-/mastersnivå och ett på 5 000 kr för kandidatnivå. Pengarna får användas till valfritt ändamål. Uppsatserna som får utmärkelserna publiceras på IKC:s hemsida och på Svenska innebandyförbundets hemsida.

Ansökningsförfarande
Bifoga den färdiga uppsatsen samt namnet på det universitet eller den högskola där du har skrivit uppsatsen. Ange program och inriktning samt namn och kontaktuppgifter till handledaren. Vi behöver såklart även ditt namn, adress, e-post och mobilnummer.

Skicka uppsatsen och efterfrågade uppgifter till taru.tervo@umu.se, Forskningssamordnare IKC vid Idrottshögskolan, senast 1 november 2023, och märk mailet med ”Stipendieansökan IKC”.

Välkommen med din ansökan!

Publicerad av Ludvig Gustavsson

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS