Svensk Innebandy ser över sin distriktsstruktur – Roger Ödebrink utses till ensamutredare

Publicerad
Svensk Innebandy ser över sin distriktsstruktur – Roger Ödebrink utses till ensamutredare

I det strategiska arbetet för Svensk Innebandys framtid är en viktig del att se över distriktsstrikturen, med syfte att samla sporten och se över hur vi bäst kan arbeta för hela Svensk Innebandy, från norr till söder. Nu står det klart att det blir Roger Ödebrink som tilldelas uppdraget.
– Det här blir ett viktigt arbete i att se över hur vi ska vara organiserade för att kunna bli så effektiva så möjligt och ha rätt förutsättningar att nå våra mål, säger Märit Bergendahl, styrelseordförande för Svenska Innebandyförbundet.

Ett av Svensk Innebandys prioriterade områden för att effektivisera och samla sporten är att se över distriktsstrukturen. Detta för att se hur innebandyn bäst kan möta ett behov från föreningar och ett nationellt behov av en sammanhållen utveckling. Nu står det klart att det blir Roger Ödebrink som tilldelas uppdraget att se över detta.

Roger Ödebrink har länge jobbat för innebandyn. 2005 valdes han in i styrelsen för Smålands innebandyförbund. Nio år senare, 2014, valdes han in som ordförande för Smålandsidrotten. Han är även nu aktiv som ordförande för RF-SISU Småland.

– Genom mina olika uppdrag har jag fått en bra insyn i både innebandyn men även andra sporter, säger han.

Märit Bergendahl är styrelseordförande för Svensk Innebandy och den som tillsammans med styrelsen tilldelat Roger Ödebrink uppdraget. Hon förklarar att det arbetet är en naturlig fortsättning av det arbete som påbörjats de senaste åren.

– I det analysarbete vi gjort i både nulägesanalysen och det preciserade basuppdraget framkommer det tydligt att vi behöver se över hur vi är organiserade idag och hur vi ska vara organiserade framöver för att kunna bli så effektiva så möjligt och ha rätt förutsättningar att nå våra mål, säger Märit Bergendahl.  

När det kommer till utnämningen av Roger Ödebrink som ensamutredare var det hans gedigna bakgrund och erfarenhet från tidigare liknande arbete som bland annat avgjorde valet.

– Vi har diskuterat flera olika namn och vägt deras olika erfarenheter och kompetenser mot varandra. Roger har en genuin kunskap om föreningsverksamhet, men också formella delar som exempelvis stadgearbete, vilket gör att han är insatt i vad som gäller för idrottens villkor. Detta sammantaget ger honom ett försprång i att sätta sig in i frågorna. Hans gedigna erfarenhet gör att han är ett utmärkt val för den här rollen, säger hon.

Arbetet börjar omgående och Roger Ödebrink blir en så kallad ensamutredare, men han kommer att både ha en styrgrupp och referensgrupper till sin hjälp. Dessa kommer snart att tillsättas.

Roger Ödebrink ser fram emot det arbete som väntar.

– Ytterst handlar det här om hur vi från distriktens och förbundets sida ska kunna hjälpa hela Sveriges innebandy, från norr till söder och nå ut i hela landet. Det är ett väldigt viktigt arbete och jag ser fram emot att ta mig an uppdraget, säger Roger Ödebrink.

Effektivitet och framtidssäkring är ledorden. Roger Ödebrink poängterar vidare att det inte finns några ekonomiska incitament bakom utredningen.

– Vi gör inte detta av ekonomiska orsaker utan vi gör detta för att kunna bli så bra och effektiva som möjligt. Utredningen har inga mandat att föreslå några som helst neddragningar.

Vad ser du mest fram emot i det här arbetet?
– Att kunna bidra till Svensk Innebandys framtid och ge oss rätt förutsättningar för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt och växa som sport.

Slutrapporten ska presenteras inför sommaren 2023. Det kommer finnas två avstämningspunkter där det finns möjlighet att få insyn i arbetet. Detta kommer ske under ordförandekonferenserna i oktober 2022 och mars 2023.

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS