Under söndagen genomfördes årets förbundsmöte inom Svensk Innebandy. Totalt deltog samtliga 19 distrikt och sju elitföreningar (SSL). 

" />

Förbundsmötet 2023 har genomförts

Publicerad
Marit FS 23

Under söndagen genomfördes årets förbundsmöte inom Svensk Innebandy. Totalt deltog samtliga 19 distrikt och sju elitföreningar (SSL). 

Ordförande på förbundsmötet var Susanne Jidesten, ordförande för Svenska Basketbollförbundet. Förbundsmötet hölls på Clarion Sign, Stockholm.

Omval, nyval och avtackningar

Märit Bergendahl omvaldes till ordförande på två år liksom ledamöterna Lena Larsson, Martin Klabere och Helen Wiklund Wårell. Tony Holmer nyvaldes som ledamot av styrelsen. 

Till valberedningen omvaldes förutom Stina Norström, Eva Pethrus och Henrik Wetterlundh även Boel Carlsson som ordförande. En ny ledamot valdes även in i Pontus Larsson. Avtackades gjorde Lasse Svensson för sina fem år i valberedningen.

Till licensnämnden omvaldes Lars Egenäs som ordförande samt Åsa Nyström som ny ledamot. Marie Welin avtackades för sina år i licensnämnden.

Till Juridiska nämnden omvaldes Fredrik Borlie som ordförande. Omvaldes gjorde Roger Häggkvist och Daniel Sandberg.

Beslut

Förbundsmötet antog ett inriktningsbeslut om regional organisation. Beslutet innebär att det dels ska initieras en dialog med Stockholm och Gotland samt Jämtland/Härjedalen och Västernorrland för att identifiera förutsättningarna för en eventuell sammanslagning.

Även vidare utreda organisationsform, styrmodell och finansieringsmodell för en regional organisation. Skånes IBF gjorde ett medskick till beslutet som ska påverka processen.

Stockholm IBF:s motion om stadgeändring för tävlingskongressen röstades ned enligt styrelsens förslag som innebär att förbundsstyrelsen ska publicera samtliga inkomna motion och ärenden från SDF och föreningar första vardagen efter sista dag för inlämnande. Förbundsstyrelsen gavs även i uppdrag att göra en översyn av stadgarna avseende tävlingskongressen och stadgemallen för SDF och återkomma med förslag på eventuell stadgeändringar till förbundsmötet 2024.

Publicerad av Ludvig Gustavsson

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS