Sista säsongen för unika skadestudien – så går den till

Publicerad
Sista säsongen för unika skadestudien – så går den till

I september startar sista året på den unika studien Riskfaktorer för idrottsskador hos innebandyspelare. Syftet med studien är att undersöka hur träningsbelastning, hälsovanor, stressymptom samt fysisk prestation (mätt genom fysiska fälttester) påverkar risken för idrottsskador hos innebandyspelare.

Studien utförs i samarbete med Svenska innebandyförbundet, Innebandyns kompetenscentrum samt forskare vid Umeå Universitet, Högskolan i Halmstad och Linköping universitet och genomförs med mobilapplikationen XPS Sideline. 

Elever från Nationellt godkända idrottsgymnasier (NIU) med innebandyprofil och Riksinnebandygymnasiet har tillfrågats att delta i den treåriga studien och de två senaste åren har elever från 25 olika NIU skolor deltagit i studien.  Eleverna har fyllt i en basenkät i början av september och en uppföljningsenkät i maj, utfört fysiska fälttester två gånger per år samt rapporterat in uppgifter om stressymptom, träningsaktivitet och eventuella skador från september till maj via Sideline-mobilapplikation.

– Det har gått lite trögt med studien under coronapandemin men nu hoppas vi på en bra uppslutning för sista året för att få fram viktig kunskap för Svensk Innebandy och för skolorna vad gäller prevention av skador, säger Sofia Levin, forskarstuderade i studien.

Vid frågor kontakta Taru Tervo (Innebandyns kompetenscentrum) eller Niklas Nordén (Svenska Innebandyförbundet).

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS