Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Barn och unga tillåts träna igen (uppdaterad)

Regeringen och Folkhälsomyndigheten uppmanade den 21 januari kommunerna att förlänga stängningen av bland annat idrottshallar till och med den 7 februari. Dock med undantag för träning för barn och unga födda 2005 eller senare.

Svenska Innebandyförbundet (SIBF) har utifrån detta beslutat att följande ska gälla för träning tillsvidare.

Träning och tävling för SSL dam och herr samt Allsvenskan herr 
Verksamheten fortlöper som planerat och SIBF:s tävlingsreglemente ska följas vid träning och match.

Inomhusträning för spelare födda 2005 och yngre
Träning inomhus kan bedrivas i de fall region, kommun och hallägare tillåter detta. Det är föreningens ansvar att löpande hålla sig uppdaterad vad som gäller och respektive region/kommun/hallägares instruktioner ska följas. Utöver dessa ska även Folkhälsomyndighetens allmänna råd och SIBF:s protokoll (uppdateras inom kort) följas. 

SIBF gör i nuläget bedömningen att matcher mot andra lag ej ska genomföras tillsvidare.

För dig som ansvarig för träning för spelare födda 2005 och yngre 
Du har ett ansvar att skydda dig själv och andra från smittspridning. Planera noggrant för att minimera riskerna. Punkterna nedan ska ses som ett stöd för dig.

- Observera eventuella restriktioner i din region/kommun/hall
- Aktiva och ledare ska få information om att de ska stanna hemma om de känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner sig helt friska.

Överväg att träna i mindre grupper
- Minimera antalet ledare och andra runt gruppen
- Planera flöden för att minimera kontakt mellan olika grupper.

Träna utomhus när det är möjligt
- Ersätt inomhuspass med utomhus i högre utsträckning

Tillse att deltagarna håller avstånd till varandra
- Uppmana deltagarna att byta om hemma före och efter träning
- Uppmana deltagarna att vistas i arenan så kort tid som möjligt
- Håll genomgångar utomhus eller i stor lokal
- Välj övningar som minimerar fysisk kontakt
- Uppmana deltagarna att undvika all fysisk kontakt som inte är en del av spelet

Transport
- Uppmana deltagarna att resa till/från träning individuellt och att undvika kollektivtrafik
- Uppmana föräldrar att lämna och hämta sina barn och ungdomar utanför arenan och att de inte uppehåller sig i arenan under träningen.

Utrustning
- Tillse att vattenflaskor, västar, handdukar o.s.v. hanteras på ett säkert sätt

Hygien
- Ge deltagarna möjlighet att tvätta eller sprita händer före/under/efter träning
- Håll rent på toaletter samt fyll på med tvål och handsprit.

För dig som deltagare 
Du har ett ansvar att skydda dig själv och andra från smittspridning. Planera noggrant för att minimera riskerna. Punkterna nedan ska ses som ett stöd för dig. 

- Stanna hemma om du känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner dig helt frisk.
- Vistas i arenan så kort tid som möjligt och byt gärna om hemma.
- Håll avstånd till andra
- Undvik fysisk kontakt som inte är en nödvändig del av spelet
- Tvätta och sprita händerna ofta
- Drick inte ur andras vattenflaskor och tänk på hur västar och handdukar hanteras
- Använd inte andra spelares utrustning
- Lämna avbytarbås och omklädningsrum rent och snyggt
- Res gärna individuellt till träning och undvik kollektivtrafik

Inomhusträning för spelare födda 2004 eller äldre 
Träning inomhus kan bedrivas i de fall region, kommun och hallägare tillåter detta. Det är föreningens ansvar att löpande hålla sig uppdaterad vad som gäller och respektive region/kommun/hallägares instruktioner ska följas. Utöver dessa ska även Folkhälsomyndighetens allmänna råd, SIBF:s protokoll (uppdateras inom kort).

Spelare födda 2004 eller äldre ska ej spela match.

För dig som ansvarig för träning för spelare födda 2004 eller äldre 
Du har ett ansvar att skydda dig själv och andra från smittspridning. Planera noggrant för att minimera riskerna. Punkterna nedan ska ses som ett stöd för dig. 

- Observera eventuella restriktioner i din region/kommun/hall 
- Aktiva och ledare ska få information om att de ska stanna hemma om de känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner sig helt friska. 

Träna utomhus när det är möjligt
- Ersätt inomhuspass med utomhus i högre utsträckning
- Fysträning bör ske utomhus, undvik gym

Tillse att deltagarna håller avstånd till varandra
- Uppmana deltagarna att byta om hemma före och efter träning
- Uppmana deltagarna att vistas i arenan så kort tid som möjligt
- Håll genomgångar utomhus eller i stor lokal
- Välj övningar som minimerar fysisk kontakt
- Uppmana deltagarna att undvika all fysisk kontakt som inte är en del av spelet

Träna i mindre grupper
- Åtta (8) personer ska vara normerande
- Om fler än åtta tränar tillsammans i samma idrottshall bör respektive träningsyta vara tydligt avgränsad med vikvägg eller motsvarande 
- Blanda inte träningsgrupperna

- Sätt samman träningsgrupper utifrån de som redan träffas socialt t.ex. i skola eller arbete
- Minimera antalet ledare och andra runt gruppen
- Planera flöden för att minimera kontakt mellan olika grupper.

Transport
- Uppmana deltagarna att resa till/från träning individuellt och att undvika       kollektivtrafik

Utrustning
- Tillse att vattenflaskor, västar, handdukar o.s.v. hanteras på ett säkert sätt

Hygien 
- Ge deltagarna möjlighet att tvätta eller sprita händer före/under/efter träning 
- Håll rent på toaletter samt fyll på med tvål och handsprit.

För dig som deltagare 
Du har ett ansvar att skydda dig själv och andra från smittspridning. Planera noggrant för att minimera riskerna. Punkterna nedan ska ses som ett stöd för dig. 

- Stanna hemma om du känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner dig helt frisk.
- Vistas i arenan så kort tid som möjligt och byt gärna om hemma.
- Håll avstånd till andra
- Undvik fysisk kontakt som inte är en nödvändig del av spelet
- Tvätta och sprita händerna ofta
- Drick inte ur andras vattenflaskor och tänk på hur västar och handdukar hanteras
- Använd inte andra spelares utrustning
- Lämna avbytarbås och omklädningsrum rent och snyggt
- Res gärna individuellt till träning och undvik kollektivtrafik

Utomhusträning
Svenska Innebandyförbundet gör bedömningen att utomhusträning för alla åldrar är möjlig om Folkhälsomyndighetens allmänna råd följs.

Svenska Innebandyförbundet söker kontinuerligt mer information för att utveckla våra råd och riktlinjer.

Länk till SIBF:s corona-info. 

Länk till Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-01-25, kl 13:22