Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Dags att ansöka till Idrottslyftet

Nu är ansökningen öppen till Idrottslyftet för 2019. Det innebär att man kan söka subventioner för domar- och ledarutbildningar.

Svenska Innebandyförbundet kommer, utöver subventionering av utbildningar, även att satsa på föreningsutveckling och jämställdhet via Framtidens Ledarskap.

Idrottslyftsperioden gäller fram till och med den 31 december 2019.

Läs mer om Idrottslyftet.

short_text    Skrivet av Anton Rosenblad 18 februari 2019