Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Avtalsdialogen mellan SIBF och FSSL fortsätter

Avtalsmöte nummer fem mellan Svenska Innebandyförbundet (SIBF) och Föreningen Svenska Superligan (FSSL) är genomfört.

På mötet den 27 november koncentrerades dialogen till utestående huvudfrågor i det kommande avtalet mellan parterna. Dessa frågor ska nu förankras med ordförandena, tillsammans med tänkt tidplan. Denna omfattar information till styrelserna och datum för påskrift av avtalet.

På nästkommande möte den 3 december diskuterar parterna ett omarbetat avtalsutkast. Sedan tidigare är sista dag för avtalsskrivning satt till den 19 december 2019.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:56