Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Ytterligare ett steg framåt i avtalsdialogen mellan SIBF och FSSL

På möte nummer tre, som ägde rum på Arlanda måndagen den 4 november, gick representanterna igenom ett första utkast till ett samarbetsavtal mellan Svenska Innebandyförbundet (SIBF) och Föreningen Svenska Superligan (FSSL).

I avtalet upplåter SIBF de kommersiella rättigheterna för SSL till FSSL, allt i enlighet med den överenskommelse som skrevs i juni 2019.

Båda parter är överens om att utkastet är en mycket bra grund att utgå ifrån. Respektive part tar nu med sig några frågor som lyftes på mötet och en förankringsprocess sker med respektive ordförande inför nästa möte som är satt till 20 november.

Avtalet ska vara klart 2019-12-19 och gälla från 2020-07-01. I utkastet föreslås en avtalstid på fem år, med möjlighet till förlängning med tre år åt gången.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:56