Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Vill din förening satsa på innebandy för 65+?

Vill din förening vara med och satsa på innebandy för 65+?

En del i Svensk Innebandys utvecklingsarbete är att vi vill nå människor som i dag inte kommer till innebandyföreningen naturligt. Vi vill även hitta vägar till ”idrott hela livet” och nå visionen om att bli Sveriges folksport.

Nu har vi fått medel för att arbeta mot målgruppen 65 år+ och söker därför tio föreningar som är intresserade att vara med oss i den satsningen. Vi vill helt enkelt erbjuda innebandy till människor som är 65 år och uppåt.

Bli en av de tio föreningarna!
Är din förening intresserad? Skicka då in en idé och beskriv hur ni vill genomföra den. Vi läser och återkommer med eventuella frågor eller funderingar. Efter det tas beslut om din förening beviljas stöd eller inte.

Deltagande föreningar får stöttning och hjälp av oss samt rätt till viss ersättning för att genomföra verksamheten. Initialt går det att söka 15 000 kr i uppstartsbidrag för att finansiera halltider, ledare, material och transporter. Sedan kommer det att finnas en pott för den förening som vill göra något extra. Exempel på saker som kan ge extra finansiering är föreläsningar, utbildningar och aktiviteter för att motivera målgruppen.

Det här ska ansökan innehålla:

- Namn på projektet

- Projektets längd (säsongen 2018/19).

- Beskriv idén för verksamheten

- Beskriv hur ni når målgruppen och bemöter deras behov

- Beskriv förväntningarna

- Beskriv utmaningarna

- Mål (långsiktiga och kortsiktiga)

- Budget

- Tankar kring verksamheten efter projektperioden (finansiering, vidareutveckling och hållbarhet)

 

Att tänka på när du skriver ansökan:

  • Jobba långsiktigt. Vi eftersöker inte punktinsatser utan vill att det här ska bli en naturlig del i din förening.
  • Anpassa träningslokalen efter målgruppen. Deras möjlighet att göra andra saker i samband med träningen kan underlätta rekryteringen.
  • Underskatta inte äldre människor. Lyssna på deras önskemål genom att involvera personer ur målgruppen i planeringsstadiet.
  • Var tydlig när du beskriver hur ni tänker nå målgruppen.

Kontakt:
Filip Johansson
filip.johansson@innebandy.se

0760-38 27 75

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55