Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Viktiga datum närmar sig för ansökan om idrottsmedel

Projektstöd IF 20/21 

Vi börjar närma oss slutet av ansökningsperioden 2021 och det vi kallar Projektstöd IF 21/22. Målsättningen från RF har varit att Utbilda aktivitetsledare och Behålla ungdomar i den organiserade idrotten. Ansökan för samtliga potter inom Projektstöd IF 20/21 stänger den 30/10-2021 och sista dagen för föreningar att återrapportera är den 15/12-2021. Utebliven återrapport innebär att pengarna inte betalas ut om ni ansökt om utbildningssubvention och att ni blir återbetalningsskyldiga när det gäller föreningsutveckling.   

Följande ansökningar stängs den 30/10-2021 

 • Föreningsutveckling SDF 2021 
 • Satsningar SDF 2021 
 • Föreningsutveckling IF 2021 
 • Ledarutbildning 2021 
 • Behåll ungdomar som domare 2021 
 • Vår Förening Vill/ GU Organisationsledare 2021 

Men oroa er inte, vi kommer öppna upp en stor del nya ansökningar redan den 1/11-2021! 

Projektstöd IF 22/23 

Den nya ansökningsperioden kommer öppnas upp stegvis. Vi börjar med att öppna upp väsentliga ansökningar redan den 1/11-2021 för att undvika glapp. Detta gäller främst utbildning, föreningsutveckling i er förening och utvecklingssatsningar och aktiviteter som era distrikt bjuder in till. Mer info om ytterligare ansökningsmöjligheter inom Projektstöd IF 22/23 kommer. 

Följande ansökningar för Projektstöd IF 22/23 kommer att öppnas 1/11-2021 under en begränsad period innan vi övergår helt till ansökningsperiod 2022: 

 • Korttidsansökan Föreningsutveckling SDF 2021 (November-januari) 
 • Korttidsansökan Satsningar SDF 2021 (November-januari) 
 • Korttidsansökan Föreningsutveckling IF 2021 (November-januari) 
 • Vår Förening Vill/GU Organisationsledare 2022 (till och med hela 2022) 

Återstartsstöd 21/22 

Återstartsstödet är ett parallellt stöd och är sen en tid tillbaka är öppet för ansökan, där fortlöper ansökningsperioden hela 2022 eller fram till att pengarna är slut. I återstartsstödet kan föreningar söka upp till 50 000 kr för satsningar och aktiviteter som syftar till att rekrytera, återrekrytera och behålla. från och med 1/11-2021 ingår utbildningssubventioner i återstartstödet och där har ni möjligheten att söka subvention för ledar- och domarutbildningar. 

Följande ansökningar finns i återstartsstödet redan nu eller från och med 1/11-2022: 

 • Återstartsstöd IF 21/22 (öppen nu)
 • Återstartsstöd Utbildning 21/22 (öppnar 1/11-2021) 

short_text    Publicerat av Marin Almroth 2021-10-29, kl 14:47