Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Sweden Floorball Youth – nationell spelarutveckling

Sweden Floorball Youth (SFY) är ett nystartat koncept som har sin utgångspunkt i att skapa bättre möjligheter för spelarutveckling var man än bor i landet. Utvärderingar visar att spelarutbildningsdagar är helt beroende av vilket distrikt som är arrangörer samt vilka ledare som det finns att tillgå.

SFY skapar nu möjligheter där det finns fler utbildade ledare på plats på distriktens spelarutbildningsdagar samtidigt som det finns centralt material att tillgå för ett gemensamt synsätt samt planering kring olika ålderskullar.

- Målsättningen är att skapa världens bästa spelarutbildning och då måste vi ta hjälp av den bästa kompetensen som finns runtom i landet. Vi måste också få till så det finns rätt utbildade ledare på rätt ställen för våra ungdomar. Det krävs ett krafttag och jag tror att detta kan vara avgörande för många distrikt att genomföra och fortsätta arbeta med sina spelarutbildningsdagar, säger Niklas Nordén spelarutvecklingsansvarig på Svenska Innebandyförbundet.

Konceptet kom igång som en effekt av Corona-viruset där Sweden Floorball Youth Camp tvingades att ställas in. Regionala alternativ sågs som den bästa möjligheten och då togs chansen att starta upp läger för både 14- och 15-åringar. Till kommande säsong kommer ytterligare ålderskullar att läggas in i SFY med en 3-årsplan där det bedrivs spelarutbildning från 12-17 års ålder.

- Vi hoppas att ha tillräckliga medel till att genomföra hela vår plan för det är vad Svensk Innebandy behöver just nu. Tyvärr kan vi se att spelarutbildningsdagar stagnerat på många ställen och nu med SFY ser många distrikt detta som något oerhört positivt och efterlängtat, fortsätter Nordén.

Sweden Floorball Youth lanserades precis innan sommaruppehållet då många distrikt redan satt sin plan för kommande säsong. Ändå var det nio distrikt som hakade på i konceptet. Gästrikland och Hälsingland är två av distrikten som har kört igång.

Jakob Westerlund som har arbetat med SFY i Gästrikland är positivt inställd till den nya satsningen.

- Vi är mycket positiva till att Svensk Innebandy har utvecklat ett bredare koncept för spelarutbildning där det finns en röd tråd för alla SDF-verksamheter. Att samla all spelarutbildning under ett koncept ligger i tiden och stärker både de naturliga samarbeten som finns och hjälper förbundet i sitt arbete att inspirera och komplettera den redan befintliga föreningsverksamheten. Visionen är ju att alla SDF arbetar lika, från unga åldrar genom den röda nivån fram och förbi SDF-SM. Utifrån att alla arbetar lika kan vi också utveckla konceptet tillsammans, både genom utbildning och forum där fler krafter kan mäta verksamheten så effektivt som möjligt.

I det egna distriktet ser Westerlund många olika möjligheter med SFY.

- SFY i Gästrikland och Hälsingland har som huvudsyfte att vara just föreningarnas kompletterande verksamhet som ska stärka individers och föreningarnas kompetens rörande spelarutbildning. Det görs genom utvecklingsdagar/tematräningar, dels genom att stärka relationer och inspirera föreningarnas befintliga arbete, men också genom att spelarna får prova på nya saker i en ny miljö. Det övergripande målet är att fortsatt få fler spelare att fortsätta längre och få fler verktyg i sin utveckling samt skapa nätverk för ledare. Genom att engagera fler ledare från föreningarna på tema-träningarna och genom tydligare information och uppsökande besök i lagen/föreningarna är förhoppningen att utvecklingsdagar/tematräningar blir ett viktigt inslag i föreningarnas verksamhet.

Lägret som genomfördes under två dagar på höstlovet hade ett brett utbud för spelarna att ta del av.

- Dagarna hittills har varit mycket lyckade, spelarna får både kunskap innanför sargen men också en gedigen fysprofil. På sidan av den fysiska delen arbetar vi också med teoriinslag med aktuella samhällsutmaningar. Spelarna utbildas i kost, sömn och nutrition men får också lyssna på vägledande historier hur man undviker utanförskap och verktyg för att förhindra psykisk ohälsa. Redan nu har vi två till lägerdagar inplanerade, en i Gävle och en i Hudiksvall.

Ett annat distrikt som kört igång är Västergötland, där David Gillek också ser positivt på det nya formatet.

- Det var ett lyckat läger. Det bästa i Sverige om jag får säga det själv. Vi är otroligt nöjda med uppslutningen där vi var fler tjejer än killar, 45 vs 32 stycken, och att vi på ett bra sätt kunde ta ansvar och genomföra lägret på ett ”corona-säkert” sätt.

Två lägerdagar till är redan inplanerade, 22 december för spelare födda 2007 och 28 december för spelare födda 2006.

- Vi hoppas att dessa dagar ska ge våra spelare mycket, både teoretiskt och praktiskt. Att de är dagar som är återkommande och som de ser fram emot. På lång sikt tror jag de stärker innebandyn i Västergötland.

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-11-09, kl 09:07