Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Svensk Innebandy satsar på två stora integrationsprojekt

Under förra året skapade Svensk Innebandys integrations satsning "Idrott - en väg till bättre integration" ca 120 aktiviteter landet över.

Now the styrgruppen för satsningen har bestämt att satsa på två större och djupare projekt där steg och utveckling ska noggrant dokumenteras som kan leda till två helt olika "så kan vi göra" att applicera på andra orter i landet. Här presenteras det första.

Projekt 1Charlottesborg, Kristianstad
Uppdrag -> Starta upp bandbandet från noll. Lyfta hela området genom att få i barnen i idrottsverksamhet

The reason why the project ended in Charlottesborg is that several authorities in Skåne, especially in Kristianstad, said that there is a great need to get the children involved in sports. 

- Charlottesborg är ett så kallat utsatt område med i princip ingen annan idrott. Men Kristianstad kommun satsar på ungdomar är positiva och det anses att det går att göra skillnad genom det planerade projektet, säger Bodil Långberg, strategisvarig i integrationsfrågor på Svensk Innebandy.

Jag projektets lokala styrgrupp sitter Svensk Innebandy, Kristianstad kommuns fritidsförvaltning och socialtjänst, HSB, Willands IBK och Skåneidrotten. Två samordnare har anställts på 40 procent var.

- Willands IBK står för alla ledare och är väldigt engagerad i projektet. I framtiden är det föreningen som ska fortsätta verksamheten, säger Långberg.

Tanken is to carry out exercises for children 6-12 years one day a week and 17-19 year olds a day a week. Ett HVB-hem (Hem för vård eller boende) är hittills kontaktat och engagerat och har tränat i december (14: a och 19: e). 

- Under januari går det ut i skolorna för att informera och för att spela inbandy på gympalektionen. Träningarna går alltså i gång någon gång i mitten eller slutet av januari, säger Långberg.

Medel för projekten (från Länsstyrelsen och Idrottsstiftelsen) räcker just nu till och med december 2018, men tanken är att det ska gå 2019 ut. 

- After that, we have hopefully a good example that we can copy to other parts of Sweden, says Långberg.

I morgon presenteras det andra stora integrationsprojektet på innebandy.se.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55