Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Studie om skadeförebyggande träning från IKC

En ny forskningsstudie, gjord av forskare vid Umeå universitet och Innebandyns kompetenscentrum (IKC), visar att det saknas tillräckliga förutsättningar för innebandyspelare på elitnivån för att utföra skadeförebyggande åtgärder regelbundet.

Studier har visat att det finns effektiva skadeförebyggande program men trots detta är förekomsten av skador fortfarande tämligen hög inom innebandyn. För att skadeförebyggande program ska göra nytta måste de utföras regelbundet. En viktig faktor för att tillämpa de skadeförebyggande programmen är att spelaren känner sig motiverad att utföra dem. Forskare vid Umeå Universitet har nu slutfört en studie där de har undersökt elitinnebandyspelares motivation och förutsättningar för att utföra skadeförebyggande program. Studien baseras på intervjuer av tretton spelare, både manliga och kvinnliga, från tre olika elitlag.

Huvudresultaten i studien visar att innebandyspelare på elitnivå upplever att de inte har tillräcklig med tid att utföra programmen så ofta som krävs. Vidare visar studien att de skadeförebyggande programmen inte prioriteras tillräcklig i organisationen och i klubbarna vilket leder till otillräckliga förutsättningar på individnivån. Då utvecklar spelarna inte den motivationen och förståelsen som är viktiga för att övningarna ska utföras regelbundet.

Utifrån resultaten föreslås att Svenska Innebandyförbundet kan skapa bättre förutsättningar för spelarna genom att informera klubbarna regelbundet om skadeförebyggande åtgärder och förse dem med den senaste kunskapen inom fältet. Tränarna och ledarna kan sedan tillsammans med spelarna ta fram rutiner för utförandet av skadeförebyggande övningar under hela säsongen. På längre sikt kan detta minska uppkomsten av skador.

Medverkande på studien:
Anderas Simensen, Stockholms kiropraktor och Rehabklinik

Staffan Karp, Umeå universitet
Taru Tervo, Innebandyns kompetenscentrum (IKC), Umeå universitet

Kontakt: taru.tervo@umu.se

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-01-27, kl 08:00