Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

SSL-spelare anmäld till bestraffning

Jönköpings IK:s Moa Schönning har anmälts till bestraffning av Svenska Innebandyförbundets videogrupp (VG).

En incident i matchen mellan Jönköpings IK – IBK Lund, 30 november, ligger till grund för anmälan. Moa Schönning anmäldes till bestraffning utifrån följande motivering:

” VG bedömer i den aktuella situationen att Schönning har god tid på sig att agera på ett sådant sätt att skaderisken minskar. Genom att Schönning använder benet för att tackla/fälla utsätter hon motspelaren för en väsentligt högre skaderisk. Detta i kombination med aktuell plats då detta sker nära sargen vilket gör att motspelaren har mindre möjligheter att skydda sig mot angreppet samt riskerar då att skada sig vid ett undvikande. Utifrån ovanstående anser VG att händelsen borde renderat i UM3 varvid situationen anmäls till JN.”

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-12-02, kl 08:26