Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

SIU-anpassning lyfter föreningarna högt

Konceptet med SIU-anpassade föreningar sprider sig i distriktsförbunden. Ett förbund som jobbar hårt med certifieringen är Gästrikland/Hälsingland.
- Man ska kunna visa sina medlemmar att man är en förening med framåtanda, säger Jakob Westerlund.

För att säkerställa att föreningarna i distrikten arbetar rätt kopplat till Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) har flera distrikt börjat SIU-certifiera föreningarna. I Gästrikland/Hälsingland satte man i gång så smått under hösten 2016. Under 2017 växte det sedan.

- Arbetet innebär att föreningarna går igenom en arbetsplan i några olika steg för att säkerställa kvaliteten. Det bygger inte bara på ett kravställande, utan på att hitta nya vägar för mer engagemang. Man ska kunna visa sina medlemmar att man är en förening med framåtanda som tar ansvar på förenings- och förbundsnivå, säger Jakob Westerlund som är regionskonsulent i Gästriklands och Hälsinglands Innebandyförbund.

Hittills har två föreningar i Gästrikland (Furuviks FF och IK Sätra) och en i Hälsingland (Söderhamns IBF) gjort arbetet och blivit SIU-anpassade. Och flera är på gång.

- De föreningar som har gått igenom arbetet ska kunna dra med sig andra föreningar. Det som gör det viktigt med ideellt arbetande människor är att lägga det på en sådan nivå att det känns kittlande att göra jobbet. Men det ska också vara lätthanterligt och inte omständligt. Det viktigaste är att det ger något, säger Westerlund.

Så vad gör föreningarna konkret? I början handlar det om att analysera och konkretisa vad det är för förening. Man tittar på tillgängligheten och hur man marknadsför sin produkt för befintliga och nya medlemmar. Därefter tittar man på vad man vill göra framöver. Ofta finns det ett problem att engagera folk runt föreningen. Och i en slutfas tittar man på vilka strategier man ska jobba med och bryter sedan ner det till aktiviteter.

- Vissa byggstenar är centrala. Tillgänglighet, värdegrund, kärnvärden, policys och kommunikation. Vi har ingen nytta av att uppfinna massa dokument om vi inte har en förankring och ett sätt att kommunicera och få det till verklighet. Vi vill bidra med kompetenstillförsel och se till att ledarna går på kurser, säger Westerlund och fortsätter:

- Vi ligger långt fram i värdegrundsbiten. Men det gäller att reflektera och fundera över vad det betyder för den aktuella föreningen.

Varför anser du att det här arbetet är så viktigt?
- Det är viktigt att visa att vi är ett förbund som tar ansvar för produkten som bedrivs i hallarna. Vi har en målsättning att engagera livslångt idrottande i alla målgrupper och vara en naturlig samhällsfaktor där innebandy upplevs enkelt och roligt.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55