Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Sifo: Svenskarna ser att idrotten bidrar till ökad integration

Åtta av tio svenskar tycker att idrottsrörelsen har en viktig roll för att bidra till ökad integration, visar en ny Sifoundersökning beställd av Svenska Innebandyförbundet. Men i många kommuner saknas förutsättningarna för att idrotten ska kunna ta ett ännu större samhällsansvar.
 
– Idrottsrörelsen har en viktig roll att spela för att bidra till ökad integration och det är rimligt att svenska folket har den förväntningen på oss. Ju fler som idrottar, desto bättre för folkhälsan och den sociala gemenskapen. Men för att kunna arbeta strukturerat och långsiktigt med integration krävs bättre stöd från kommunerna, säger Märit Bergendahl, ordförande för Svenska Innebandyförbundet.
 
En stor majoritet av svenskarna vill att idrotten ska bidra till ökad integration. En Sifoundersökning beställd av Svenska Innebandyförbundet visar att åtta av tio svenskar, 80 procent, anser att idrottsrörelsen har en viktig roll i att bidra till ökad integration. Endast en av tio, 10 procent, tycker inte att idrottsrörelsen är viktig för en bättre integration.
 
– Idrottsrörelsen har kunskapen om vad som behövs för att vi ska kunna ta ett ännu större ansvar för integrationen runt om i Sverige. Vi vill därför uppmana landets kommunpolitiker att både prata ännu mer med oss i idrottsrörelsen och att förklara för rikspolitikerna i sitt parti att idrotten kan och vill göra ännu mer på integrationsområdet. Men då behövs ökade resurser, säger Märit Bergendahl.

I tidningen Dagens Samhälle har Märit Bergendahl även skrivit en debattartikel i ämnet.
  
Om Sifoundersökningen
​Sifoundersökningen genomfördes 20–27 september 2019 som en webbaserad enkät till 1 001 svenskar i åldern 18–79 år, ur ett riksrepresentativt urval. De svarade på frågan:
 
Anser du att idrottsrörelsen har en viktig roll för att bidra till ökad integration?
Svarsalternativ - Totalt
​Ja, mycket viktig roll - 39%
​Ja, ganska viktig roll - 41%
​Nej, inte så viktig roll - 6%
​Nej, ingen roll alls - 4%
​Tveksam, vet ej - 10%

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56