Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Sex direktiv som ska öka underhållningsvärdet

Följande text är hämtat från dokumentet ”Svenska Innebandyförbundets direktiv till förbundsdomarna för säsongen 2018/2019”:

Nya direktiv säsongen 2018/2019:

1. Igångsättande av spelet vid inslag/frislag

Direktiv
Domarna ska tillåta fler igångsättande där bollen inte ligger absolut stilla eller på exakt rätt plats. Domarna ska fortfarande vara noggranna vid offensiva inslag/frislag nära mål.

Syfte
Främja snabb offensiv innebandy och minska spelavbrottens längd.

Regelhänvisning
506, 2 Frislag ska utföras där förseelsen äger rum, dock aldrig bakom mållinjernas tänkta förlängningar eller närmare målvaktsområdena än 3,5 m.
Om domarna bedömer att spelsituationen inte påverkas behöver bollen inte ligga absolut stilla eller på exakt rätt plats.

2. Fördröjande av spelet

Direktiv
Domarna ska hårdare bedöma situationer där felande lags spelare fördröjer eller försöker fördröja igångsättande av spelet genom att exempelvis beröra bollen, blockera bollen, ställa sig i vägen osv. Domarna ska beakta felande spelares avsikt med aktionen, varför en beröring av bollen inte per automatik ska leda till bestraffning.

Syfte
Främja snabb offensiv innebandy och minska spelavbrottens längd.

Regelhänvisning
Förseelser
605, 20 När en spelare avsiktligt fördröjer spelet.
Hit räknas också när en spelare i felande lag slår iväg eller tar med sig bollen efter avblåsning.

3. Fördelar

Direktiv
Domarna ska i högre utsträckning lämna fördelar. Vidare ska domarna korta den tid som förseelsen anses påverka och i högre utsträckning låta spelet gå vidare även om spelaren i nästa situation förlorar kontrollen av bollen.

Syfte
Färre spelavbrott och högre intensitet i närkamper.

Regelhänvisning
Frislag
506, 1 När en frislagsbelagd förseelse begås ska frislag dömas till icke felande lag.
Vid frislagsbelagda förseelser ska i största möjliga omfattning fördelsregeln tillämpas. Fördelsregeln innebär att om icke felande lag efter en frislagsbelagd förseelse fortfarande kontrollerar bollen ska laget tillåtas att fortsätta spela om detta innebär en större fördel än frislag. Om spelet blåses av under en pågående fördel på grund av att icke felande lag tappar kontrollen på bollen ska frislaget placeras på den plats där sista förseelsen skedde.

4. Skador

Direktiv
Domarna ska avvakta längre med att blåsa av för skada och invänta att spelet blivit statiskt. Domarna ska fortfarande blåsa av spelet direkt vid misstanke om allvarlig skada eller om den skadade spelaren direkt påverkar spelet.

Syfte
Spelare ska inte vinna fördel av att bli liggande på plan för att få till ett spelavbrott.

Regelhänvisning:
Situationer som leder till tekning
503,5 När en allvarlig skada uppstår eller en skadad spelare direkt påverkar spelet.
Domarna avgör vad som ska anses som en allvarlig skada, men vid misstanke om att en sådan uppstått ska spelet omedelbart blåsas av.

5. Fasthållningar

Direktiv
Domarna ska i högre utsträckning bestraffa fasthållningar med utvisning när felande spelare inte har chans att nå bollen eller vinner betydande fördel.

Syfte
Främja snabb offensiv innebandy med många spelvändningar och hög intensitet.

Regelhänvisning:
Förseelser som leder till 2 minuter lagstraff
605,2 När en spelare utan chans att nå̊ bollen eller för att vinna en betydande fördel håller i en motståndare eller motståndarens klubba.

6. Offensiv och defensiv bedömningsnivå

Direktiv
Domarna ska sträva efter att ha samma bedömningsnivå i såväl offensivt som defensivt hörn. Domarna ska även fortsatt vara uppmärksamma på när en spelare i hög press chansar och misslyckas.

Syfte
Främja en offensiv innebandy, även i försvarsspelet. Ett lag som lyckas sätta sin motståndare under press ska premieras.

Fortsatta direktiv från säsongen 2017/2018

1. Kommunikation

Direktiv
Domarna uppmanas att främja positiv kommunikation mellan spelare/ledare och domarna, men att försöka minimera antalet och längden på samtalen. Det är alltid domarna som vid varje tillfälle väljer om kommunikation är önskvärd. När kommunikationen påverkar spelet negativt eller om spelare/ledare på ett icke konstruktivt sätt kommunicerar med domarna ska det bestraffas enligt Regelhandboken.

Syfte
Minska antalet långa spelavbrott och därigenom erbjuda en mer attraktiv produkt.

Regelhänvisning:
605,22 När en spelare eller ledare protesterar mot domslut eller när coachning utförs på ett störande eller på annat felaktigt sätt.
610,1 När en spelare eller ledare gör sig skyldig till osportsligt uppträdande.
613,4 När en spelare gör sig skyldig till fortsatt eller upprepat osportsligt uppträdande.
615,3 När en ledare gör sig skyldig till fortsatt osportsligt uppträdande.
617,3 När en spelare eller ledare gör sig skyldig till missfirmelse.

2. Fysiskt spel ute på plan

Direktiv
Domarna ska hårdare bedöma situationer där spelare ute på plan tacklar sin motståndare utan avsikt att spela på bollen. Domarna ska i sin bedömning av konsekvens ta hänsyn till felande spelares avsikt, spelarens egen och motståndarens fart när tacklingen utdelas, samt tacklingens kraft och träffyta.

Syfte
Främja den snabba offensiva innebandyn och minska den skaderisk som uppstår när bollföraren befinner sig i en utsatt position och ofta i hög fart.

Regelhänvisning:
605,6 När en spelare tacklar eller fäller en motståndare.
607,4 När en spelare kastar sig mot eller på annat sätt attackerar en motståndare våldsamt.
613,6 När en spelare gör sig skyldig till farligt fysiskt spel.
617,4 När en spelare eller ledare gör sig skyldig till en brutal förseelse.

3. Närkampsspel med ben/knä

Direktiv
Domarna ska hårdare bedöma situationer där spelaren går in mot motståndare med ben/knä. Domarna ska i högre utsträckning använda U5 och Matchstraff 1 som bestraffning då felande spelare använder benet/knäet med kraft eller där benet/knäet används för att stoppa en motståndare i hög fart.

Syfte
Minska skaderisken.

Regelhänvisning:
607,4 När en spelare kastar sig mot eller på annat sätt attackerar en motståndare våldsamt.
613,5 När en spelare gör sig skyldig till farligt fysiskt spel.
Hit räknas när en spelare i en spelsituation kastar sig mot en motståndare, attackerar en motståndare våldsamt eller tacklar, vräker eller fäller en motståndare mot sarg eller målbur för att behålla kontroll.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55