Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Scenarier för seriestarter 2020/21

Inför säsongen 2020/21 har Svenska Innebandyförbundet tagit fram förslag på olika scenarier, kopplat till när spel i förbundsserierna är möjligt att påbörjas. 

Här nedan presenteras uppläggen. 

Svenska Innebandyförbundet utgår i sin planering från att förbundsserierna ska sätta i gång som vanligt i mitten av september. Men på grund av det rådande läget i Sverige, med restriktioner kring folksamlingar och idrottande, har nu olika scenarier tagits fram för alternativa seriestarter och upplägg. 

Scenario 1 
(Gäller alla förbundsserier förutom Svenska Superligan, Allsvenskan Norra damer och division 1 Norrland herrar) 

Start i mitten av november (7-8 nov dam, 14-15 nov herr) 

Respektive förbundsserie har vid framtagandet av ordinarie spelprogram delats in i två regionala grupper (geografisk indelning). Under ordinarie series sex första omgångar möts lagen mellan grupperna.  

Det innebär att, vid start i november, de sex omgångarna utgår och respektive serie delas upp (kommer då redovisas som två serier/tabeller). Varje lag kommer då möta lagen inom serien/gruppen två gånger och lagen i den andra serien en gång (som Allsvenskan dam tidigare har varit upplagd). 

Scenario 2 
(Gäller alla förbundsserier förutom Svenska Superligan, Allsvenskan Norra damer och division 1 Norrland herrar) 

Start i slutet av december/början av januari (19-20 dec dam, 6 jan herr) 

Förbundsserierna genomförs som enkelserier, utifrån befintligt spelprogram (andra halvan av säsongen). 

På det sättet minimeras behovet av att hitta nya tider för matcher i arenorna. Man kan då använda sig av dem som har lagts in i iBIS under juni (gäller vid båda scenarier). 

Svenska Superligan 
Avseende Svenska Superligan är inriktningen, om inte start kan ske som planerat i slutet av september, att även här starta upp i mitten av november, men att de första 6-8 omgångarna senareläggs och spelas löpande. Om spel först kan återupptas vid årsskiftet planeras för att Svenska Superligan spelas som en enkelserie. Beslut om detta tas i samarbete med Föreningen Svenska Superligan. 

Allsvenskan Norra damer och division 1 Norrland herrar 
Division 1 Södra Norrland herrar spelas med trippelmöten, det vill säga att lagen möter varandra tre gånger. Vid scenario 1 och start 14-15 nov utgår de första sju omgångarna och serien spelas med enbart två möten. 

Om Allsvenskan Norra damer och division 1 Norra Norrland herrar inte kan starta som planerat kommer dessa i scenario 1 starta 7-8 nov respektive 14-15 nov, och de fyra respektive fem första omgångarna senareläggs. 

Om spel även här först kan återupptas vid årsskiftet planeras att dessa serier spelas som enkelmöten.

Juniorallsvenskan 
Svenska Innebandyförbundet eftersträvar lokala matcher under höstens första omgångar, för att lättare kunna hitta nya matchtider i ett eventuellt senare skede av säsongen (om JAS inte kan starta som planerat, dvs. tidigast 19-20 september). 

Svenska Innebandyförbundet har, med anledningen av covid-19, beslutat att flytta fram sista betalningsdatum för anmälningsavgiften till förbundsserierna från 5 juni till 5 juli. 

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56