Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Nya direktiv till domarna ska öka underhållningsvärdet

Matcherna i förbundsserierna ska få kortare spelavbrott, högre tempo och en ökad intensitet.

Som en del i Svensk Innebandys elitutvecklingsarbetet genomför Svenska Innebandyförbundet en analys av Svenska Superligan (SSL). Under säsongen 2017/18 var herrarna i fokus och 2018/19 händer samma sak för damernas SSL.

En del av analysen har legat på flödet i spelet för att identifiera hur åskådare och tv-tittare ska få en bättre upplevelse med ett snabbare spel med färre och kortare avbrott. Samt ett ökat kampmoment och en rytm i spelet för de inblandade på planen.

Tidigare förbundskaptenen Ulf Hallstensson har stått för analysarbetet av herrarnas SSL och har till sin hjälp haft allt från SSL-tränare, förbundskaptener, domare och många andra.

Arbetet har landat i sex nya domardirektiv som tillsammans ska ge matcherna kortare spelavbrott, högre tempo och en ökad intensitet. Direktiven har gått ut till samtliga förbundsdomare 2018/19.

- Vi har under året identifierat ett antal moment i spelet som genom nya bedömningsdirektiv skulle kunna få stor effekt för attraktionsvärdet. Förslagen bygger på diskussioner med tränare och spelare som sedan gått ut på remiss till SSL-föreningar, SSL-domare och domarcoacher över sommaren. Vi tror och hoppas att direktiven leder till ett ökat flöde i spelet och därmed ett ökat underhållningsvärde, säger Svenska Innebandyförbundets landslagschef Joakim Lindström som är ansvarig för projektet.

FAKTA - Så har arbetet gått till:

• Referensgruppsmöte juni 2017 med SSL-tränare, förbundskaptener, representanter för domarna och personal från Svenska Innebandyförbundet.

• SWOT-analys med dam- & herrlandslagsspelare

• Elittränarträff med grupparbeten om produkten SSL

• Förbundskaptensträff med grupparbeten om produkten SSL

• RIG-instruktörer med grupparbeten om produkten SSL

• NIU-instruktörsträff med grupparbeten om produkten SSL

• Samtal med spelare och tränare kontinuerligt under säsongen

• Möte med domargrupp och tävlingsenhet

• 121 matchobservationer under säsongen

• Innebandyfesten – framtidens spelare – samtal med landslagsledning

• Referensgruppsmöte med SSL-tränare och spelare med fokus på förslaget om ändrade bedömningsdirektiv.

• Enkät till SSL-föreningarna

• Enkät till SSL-domare och domarcoacher

Läs mer:
Hallstensson: "Vi får mer flyt i spelet"
Sex direktiv som ska öka underhållningsvärdet

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55