Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Ny flexibel form av innebandy ska locka fler till idrotten

Värmlandsidrotten och Värmlands Innebandyförbund vill bredda synen på träning och tävling genom Innebandy Flex.
– Ska vi nå nya målgrupper inom idrotten måste vi på allvar se över sättet vi organiserar föreningsidrotten, säger David Hanley, koordinator inom inkludering på Värmlandsidrotten.

Förbundens pilotsatsning går under namnet Innebandy Flex och förhoppningen är att kun-na locka fler personer till idrotten. Innebandy Flex skiljer sig från den traditionella inneban-dyn genom både förenklade regler och mer flexibla tränings- och tävlingsformer.

– I dag ser vi hur många väljer att hoppa av idrotten, eller inte börja alls, mycket beroende på att vi tränar och tävlar på ett för snävt sätt. Innebandy Flex har tagits fram utifrån den forskning vi har om trösklar till idrottande och avhopp från idrott. Ska vi nå nya målgrupper måste vi på allvar se över sättet vi organiserar föreningsidrotten. Målet har varit att skapa en så inkluderande tränings- och tävlingsform som möjligt, säger David Hanley.

Han får medhåll av Camilla Olsson, kanslichef hos Värmlands Innebandyförbund.

– Det innebär förstås inte att vi ska ta bort den traditionella strukturen, men däremot att vi breddar erbjudandet så att det passar fler. Hela samhället genomsyras på många sätt av en ökad flexibilitet och där har vi inom idrotten inte alltid hängt med, säger hon.

Flexibelt
David Hanley förklarar att hela grunden inom Innebandy Flex därför handlar om just ökad flexibilitet.

– Det finns inget krav om en viss träningsnärvaro för att få var med på match. Du är med på så många träningar och matcher du kan, vill och hinner. Alla tränings- och matchtillfällen är öppna för alla – oavsett ålder, bakgrund, ambitionsnivå, erfarenhet och kompetens.

Skippat fokus på resultat oavsett ålder
Idén till Innebandy Flex föddes efter att Värmlandsidrotten i samarbete med Karl¬stads universitet gjort en studie på nyanländas inkludering i den värmländska idrot¬ten. Studien visade att det var lätt att inkludera nybörjare under en prova-på-peri¬od, men sedan svårare för deltagarna att få vara med i den ordinarie verksamheten. Det största hindret för inkludering var inte språkförmåga, ekonomiska förutsättningar eller etnicitet, utan deltagarnas idrottsliga kompetens och föreningens syn på träning och tävling.

– I Innebandy Flex skippar vi den traditionella tävlingsstrukturen helt enkelt. Vi räknar var¬ken mål eller skapar serietabeller oavsett ålder på deltagarna. Det gör att vi tar bort tröskeln där deltagande bygger på idrottslig kompetens. Fokus ligger i stället på värden som glädje och gemenskap, förklarar David Hanley.

Test till våren
Under våren 2019 sätts de första öppna matchtillfällena för Innebandy Flex upp i syfte att prova om konceptet kan locka människor som i dag är utanför idrotten.

– Det blir ett konkret försök att tänka nytt kring träning och tävling. Det är ju egentligen inte revolutionerande på något sätt, utan bygger helt enkelt bara på att vi testar vad som händer om vi skruvar lite på de trösklar som forskningen visar kan vara ett hinder. Förhoppningsvis kan det vara ett sätt för oss att, tillsammans med föreningarna, erbjuda ännu fler former av innebandy framöver och därmed också inkludera fler i vår sport, säger Camilla Olsson.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55