Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Kallelse till extra Tävlingskongress

Svenska Innebandyförbundet kallar till en extra Tävlingskongress söndagen den 28 mars.

Detta utifrån beslut i Förbundsstyrelsen under hösten 2020 att, pga covid-19, hänskjuta ett antal ärenden från den ordinarie kongressen till en extra kongress under mars 2021, samt även utifrån att den ordinarie Tävlingskongressen beslutade den 29 november om att uppdra Förbundsstyrelsen att utreda seriestrukturen i förbundsserierna för vidare beslut vid en extra Tävlingskongress som ska genomföras senast under mars 2021.

Dag: Söndag 28 mars

Tid: Kl. 11.00-17.00

Plats: Clarion Hotel Sign, Stockholm

Möteshandlingar skickas ut till röstberättigade organisationer senast 30 dagar före kongressen. I samband med detta kommuniceras också om kongressen kommer genomförs fysiskt eller digitalt.

SIBFs stadgar:
Kap 6, 4 § Tidplan och kallelse till kongressen

Kallelse till Tävlingskongressen görs genom kungörelse i förbundets officiella kungörelseorgan senast två månader innan kongressen.

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-01-26, kl 15:00