Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Innebandy+ fortsätter locka motionärer

Svensk Innebandy fortsätter att växa med flera motionärer. Genom bland annat satsningen Innebandy+ har flera nya föreningar nåt nya målgrupper och flera personer har börja spela innebandy.

Enligt styrdokumentet Svensk Innebandy Vill ska innebandy vara en idrott som alla kan engagera sig i. Genom nya satsningar vill vi nå nya målgrupper som vi har svårt att locka in i idrottsvärlden med de regler och former som finns. Målsättningen för år 2030 är 60 000 motionärer och konceptet Innebandy+ är en av flera koncept som erbjuder nya träningsformer och attrahera fler motionärer. 

Vid sidan av konceptet Innebandy+ är Svenska Innebandyförbundet också ett av de 46 specialidrottsförbund som är en del av Riksidrottsförbunds större arbete Idrott för äldre, som ytterligare ett steg för att förstå och nå målgruppen. Det handlar dels om att göra en kartläggning om hur målgruppen ser ut inom just innebandyn. Sedan kommer det att finnas medel för föreningar att ansöka om i september-november via IdrottOnline.

– Det är idag elva föreningar som är igång och bedriver innebandy för äldre, vilket är väldigt roligt. Vi tror den här satsningen är win-win. Ensamheten bland äldre ökar och där vill innebandyn ta ett större ansvar och hoppas kunna bli ett socialt sammanhang för dem. Forskning visar att äldre är en tacksam ideell kraft i en idrottsförening, de har oftast mer tid och engagemang att lägga på ideellt arbete än yngre personer och de är väl införstådda i föreningslivets strukturer och hjälper oftast gärna till, säger Inez Rehn Inkluderingsansvarig på Svenska Innebandyförbundet.

Läs mer om Innebandy+

Kontakt: 
Vid eventuella frågor, kan du kontakta ditt distrikt eller Inez Rehn, Inkluderingsansvarig på Svenska Innebandyförbundet, inez.rehn@innebandy.se eller 076-010 73 34. 

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56