Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Information om scenarier för uppstart av förbundsserierna

Regeringens och Folkhälsomyndigheten uppmanade den 21 januari kommunerna att förlänga stängningen av bl.a. idrottshallar till och med den 7 februari.

Allsvenskan dam, Herrar division 1, samt Juniorallsvenskan
I och med regeringens uppmaning om stängda idrottshallar till och med den 7 februari så har Svenska Innebandyförbundet utifrån detta beslutat att en eventuell uppstart av tävlingsverksamheten i förbundsserierna nu utgår från scenario C. Detta då lagens förberedelser för en uppstart enligt scenario B begränsas ytterligare. Mer information om detaljer i scenario C kommuniceras senast 29 januari.

Finalt beslut om definitiv uppstart i enlighet med scenario C fattas senast 1 mars.

SSL dam och herr samt Allsvenskan herr
Verksamheten fortlöper som planerat och SIBF:s tävlingsreglemente ska följas vid träning och match.

Svenska Innebandyförbundet söker kontinuerligt mer information för att utveckla våra råd och riktlinjer.

Länk till scenarier för eventuellt återupptagande av seriespelet.

Länk till SIBF:s corona-info. 

Länk till Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

 

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-01-24, kl 21:33