Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Inbjudan till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Information kring Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte publiceras nu, trots rådande omständigheter. Detta enligt våra stadgar.

Svenska Innebandyförbundets styrelse bjuder härmed in till Förbundsmöte i Stockholm enligt nedan. 

Tid: 
Söndag 14 juni 2020, kl. 13:30 

Plats: 
Best Western Bromma, Ulvsundavägen 193, 168 67 Stockholm-Bromma 
 
Fullmakt: 
Fullmakt och anmälan till Förbundsmötet kommer i samband med kallelsen. 

Handlingar: 
Handlingar kommer att presenteras efterhand som de är klara på www.innebandy.se/forbundsmotet.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56