Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Fredag till fredag med Fifty/Fifty

Fifty/Fifty är en digital utbildning som togs fram av Värmlands Innebandyförbund och RF SISU Värmland för att inspirera och sprida kunskap om jämställdhet inom idrotten. I sex digitala lektioner mixas inspiration fakta, diskussion och reflektion med fokus på vad du och din förening skulle vinna på att bli mer jämställda.

Utbildningen sjösattes förra hösten och sedan dess har 66 föreningar registrerat sig, 154 lektioner är slutförda och 59 åtgärder är registrerade. Men det tar inte slut där. Camilla Olsson en av initiativtagarna till utbildningarna, kanslichef på Värmlands Innebandyförbund, berättar.

- Det finns ett väldigt stort intresse både i och utanför innebandyrörelsen. Innan vi lanserade utbildningen skarpt var det många som gjorde en förhandsanmälan om att få hoppa på, vilket såklart var superkul och gav oss ett kvitto på att vi var på rätt väg med satsningen, säger Camilla och fortsätter:

- Vi har verkligen försökt att göra utbildningen så enkel och flexibel som möjligt för föreningarna. Den är gratis, webbaserad och kan göras i samband med exempelvis styrelsemöten.

I Värmland hittar vi även Jan-Erik Vaara, fd Förbundskapten och numera tränare för Karlstads SSL-damer. Jan-Erik är också ledamot i Värmlands styrelse, som var några av de första som gick utbildningen. Något som ledde till mycket reflektion.

- Fifty/Fifty blev en ögonöppnare på många sätt. Givetvis i rollen som styrelseledamot, men också på ett individuellt plan gav utbildningen många insikter som är viktiga i mitt civila yrke som enhetschef på en statlig myndighet. Utbildningen har verkligen fått mig att reflektera och fundera både på mig själv och på min omgivning. Varför vi svänger oss med en viss typ av språkbruk och vilka konsekvenser får det? Varför agerar vi som vi gör i vissa lägen och hur skulle vi kunna göra annorlunda? Allt det här måste ju börja hos varje enskild individ och Fifty/Fifty sätter verkligen igång tankarna på ett inspirerande sätt.

Fifty/Fifty har spridit sig utanför innebandyn och flera andra specialförbund och även föreningar från andra idrotter har visat intresse. I dagarna ska Camilla hålla en dragning för Svenska hockeyförbundets utvecklingsenhet.

- Det är jättekul att vi har nått ut så brett utanför innebandyn. Vi ser ju såklart att detta är en samhällsfråga i stort även om just vi startade detta projekt inom innebandyn och i Värmland. Vi har bland annat haft dragningar för fotbollen i Värmland, olika företagsnätverk, och även för Svenska Kyrkan. Sen har till exempel Svenska Cheerleadingförbundet visat intresse för utbildningen och frågat när deras föreningar får gå den, säger Camilla.

Fifty/Fifty har blivit väldigt efterfrågad under årets gång och efterfrågan verkar även ha funnits tidigare.

- En stor del av dem som har hört av sig kring utbildningen har sagt att de tidigare har saknat verktyg och vägar att gå för att utveckla sig inom just jämställdhet. Med Fifty/Fifty ser många ett naturligt och enkelt sätt att komma igång med arbetet, vilket är en framgång i sig, då det var precis det vi önskade åstadkomma, fortsätter Camilla.

Många har förstått vikten av detta arbete. Men så klart har vi en väg kvar att gå. Enligt Jan-Erik Vaara finns det mycket att vinna på utbildningen för föreningarna runt om i landet.

- Det finns så mycket att vinna på att skapa en mer jämställd verksamhet. Alltifrån att vi tar bättre och bredare beslut om vi är mixade styrelser, till att vi har större chans att lyckas med rekryteringar och att attrahera fler medlemmar om vi arbetar jämställt. Dessutom är det givetvis en fråga om demokrati och rättvisa. Fifty/Fifty tycker jag är en jättebra start i arbetet, där man får chans att reflektera både som individ och ur ett verksamhetsperspektiv, säger han.

På torsdag nästa vecka har Riksidrottsförbundet bjudit in alla specialidrottsförbund som fått pengar för jämställdhetsprojekt under 2020/21. Där ska Camilla berätta om Fifty/Fifty som ett verktyg för att arbeta mot ökad jämställdhet. Även Inez Rehn, inkluderingsansvarig på Svenska Innebandyförbundet ska närvara.

- Det är fantastiskt roligt att se hur Fifty/Fifty har utvecklats och blivit så mycket större och mer efterfrågad än vad vi vågat hoppas på. Syftet för Svenska Innebandyförbundet när vi gick med i satsningen var att erbjuda ett verktyg till våra föreningar för att kunna uppnå våra högt uppsatta mål kring jämställdhet i Svensk Innebandy Vill. Men, att många andra aktörer både inom och utanför idrotten har visat intresse visar ju på att problemet inte är avskärmat till innebandyn eller ens idrotten. Jämställdhetsfrågorna behöver integreras överallt i samhället och det är otroligt att vi fått vara med på resan för att ta fram ett verktyg med syftet att göra det arbetet enklare, säger Inez.

Läs mer och registrera er.

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-10-16, kl 12:30