Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Forskning ska driva Svensk Innebandy framåt

Svensk Innebandy har sedan 2012 ett forskningssamarbete med Umeå Universitet och Umeå Kommun. Innebandyns kompetenscentrum är en viktig del av innebandys nutid och framtid.

- IKC-samarbetet och den forskning som bedrivs behövs för att alla områden inom innebandyn ska arbeta utifrån forskningsbaserad kunskap, som vi kan använda i all verksamhet, säger Svensk Innebandys utvecklingschef Anders Jonsson.

Forskningssamarbetet mellan Svenska Innebandyförbundet, Umeå Universitet och Umeå kommun är i samlat i Innebandyns kompetenscentrum (IKC). Parterna skriver treåriga avtal för att arbeta tillsammans med de här frågorna. Det nya avtalet gäller 2021–2023.

- IKC-samarbetet och den forskning som bedrivs behövs för att alla områden inom innebandyn ska arbeta utifrån forskningsbaserad kunskap, som vi kan använda i all verksamhet, säger Svensk Innebandys utvecklingschef Anders Jonsson och fortsätter:

- Det är enkelt att tänka sig att till exempel prestationsforskningen går före annat, och som idrott är det onekligen nödvändigt att vi hela tiden förbättrar våra prestationer inne på planen, men en strävan att vara ett komplett idrottsförbund och en seriös aktör i Idrottssverige och samhället kräver ny kunskap på alla möjliga områden. Forskningsplanerna vi har rör sig därför i stort sett över alla forskningsfält.

Det forskas inte enbart på nya områden utan en del av arbetet är att revidera tidigare gjord forskning.

- SIU-modellen känner de flesta till. Den är vetenskapligt grundad och används nu i hela innebandysverige. Den behöver revideras undan för undan, för varken innebandyn eller forskningen står ju stilla. Vi kommer att utveckla SIU-modellen och den kommer att kompletteras med “SIU i praktiken”, där det blir mer tydligt vilka praktiska områden som SIU-modellen styr eller stödjer. Det ska bli intressant att se på vilka sätt IKC-samarbetet även framledes kommer att finnas med och stötta SIU-modellen och SIU i praktiken.

Svensk Innebandy håller i dagsläget på att tillsätta en doktorandtjänst. En tjänst som är i det närmaste unik i idrottsverige.

- Utvecklingen har gått ganska snabbt de senaste åren när det gäller de här frågorna. Nu har vi glädjande nog fått en ansökan beviljad av Företagsforskarskolan i Umeå till en doktorandtjänst. Det är en doktorand som anställs av Umeå Universitet och som kommer att arbeta 4-5 år med ett redan pågående forskningsprojekt om psykologiska faktorer och innebandyskador. Projektet har erhållit ett stort stöd från Företagsforskarskolan, något vi är mycket tacksamma för. Förutom den positiva påverkan det här har på forskningsprojektet i sig pekar det också på att IKC-samarbetet betraktas som etablerat och väl fungerande, och att det anses vara ett bra sätt att föra kunskap från våra duktiga forskare till innebandyn.

En viktig del av samarbetet är forskningsplanen som sätter vägen för arbetet framåt.

- Vi gör en forskningsplan för att ringa in vad det är vi ska arbeta med för olika typer av forskningsområden. Forskningsplanen innehåller olika idéer, pågående projekt och framtida önskade projekt som forskare på Umeå Universitet eller på andra lärosäten ska hänge sig åt tillsammans med Svensk Innebandy. Forskningsplanen som vi arbetar efter nu gäller tre år, 2021-2023, och revideras just nu för att åter fastställas i april.

Forskningsplanen tas fram med inspel från distrikten, en viktig del i att utveckla innebandysverige tillsammans.

- När vi tar fram forskningsplanen tar vi emot inspel från flera olika håll. Något som var glädjande denna gång var att innebandydistrikten var bra på att komma in med förslag på olika forskningsområden. När planen väl är spikad är jag säker på att många distrikt kommer att känna igen sina förslag eller önskemål i den här forskningsplanen, som vi ska jobba med de närmsta tre åren.

Läs mer om doktorandtjänsten.

Läs mer om IKC.

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-03-25, kl 09:00