Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Beslut från Juridiska nämnden angående Zetterström

Juridiska nämnden beslutar att lämna anmälan mot Adam Zetterström, Linköping IBK, utan bifall.

Så här skriver Juridiska nämnden i beslutet: 

”För att bestraffning enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar ska bli aktuellt krävs att det är styrkt att det gått till på det sätt som påstås i anmälan. Utifrån vad som framkommit av de videosekvenser som åberopats av Adam Zetterström anser JN att det inte kan uteslutas att den anmälde ramlat till följd av den kontakt med motspelaren som uppenbart sker.

Således kan det inte med tillräcklig grad av säkerhet konstateras att Adam Zetterström på ett onaturligt sätt förstärker kontakten med motspelaren i syfte att vilseleda domarna. Anmälan bör således lämnas utan bifall. 

JN beslutar att lämna anmälan utan bifall.”

Beslut i fulltext

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-10-06, kl 11:55