Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Beslut från Juridiska nämnden 3/12

Juridiska nämnden har tagit ett beslut gällande anmälan till bestraffning.

Täby FC IBK:s Lisa Carlsson stängs av en (1) match efter en incident mot Iksu i Svenska Superligan den 24 november.

JN skriver bland annat i beslutet: "JN konstaterar inledningsvis att det utifrån det samlade materialet i ärendet inte kan styrkas att Lisa Carlsson haft för avsikt att skada sin motspelare genom tacklingen.

JN anser emellertid att Lisa Carlsson, i den aktuella situationen, löper rakt emot motspelaren och hade kunnat avstyra eller mildra effekten av agerandet.

JN anser att Carlssons agerande är vårdslöst och agerandet föranleder den tackling som sker. Motspelaren träffas i huvudet av tacklingen och åsamkas smärta. JN konstaterar att Lisa Carlsson använder sådan fart när hon träder in i spelsituationen att hon således bär ansvaret för den tacklingen.

JN konstaterar vidare att en tackling som sker i en spelsituation där avsikt att skada inte föreligger ska rubriceras så som ett otillbörligt uppträdande i den s.k. ”brottskatalogen” 14 kap 2 § Riksidrottsförbundets stadgar (jfr Riksidrottsnämndens beslut 815/16-14)."

JN anser att en påföljd i form av avstängning ska bli en (1) match, beräknat på det lag som den anmälde deltog i vid anmälningstillfället. 

Eftersom SSL vid tidpunkten för JN:s beslut har speluppehåll har JN beslutat att verkställigheten av straffet ska flyttas fram och avstängningstiden kommer att räknas från och med första tävlingsdagen när SSL återupptas efter det längre tävlingsuppehåll som är på grund av VM.
 
JN beslutar att stänga av Lisa Carlsson fr.o.m. 21 december 2019 t.o.m. 22 december 2019. Avstängningen avser all innebandy och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Läs hela beslutet.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56